04.

Nyheter

Här hittar du se senaste nyheterna om NextCell

Pressreleaser

2021-01-21

NextCell Pharma completes a directed share issue to a strategic partner

The Board of Directors of NextCell Pharma AB (”NextCell or the ”Company”) has today, based on the authorization granted by the Annual General Meeting held on 24 November 2020, resolved on a directed issue of 286 666 new shares (the “Share Issue”) to Polski Bank Komórek Macierzystych S.A (”PBKM”),...
Läs mer
2021-01-21

NextCell Pharma genomför riktad nyemission till en strategisk partner

Styrelsen i NextCell Pharma AB ("NextCell" eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande den 24 november 2020, beslutat om en riktad nyemission av 286 666 aktier (”Nyemissionen”) till Polski Bank Komórek Macierzystych S.A (”PBKM”), Europas största stamcellbank och viktig sama...
Läs mer
2020-12-23

NextCell Pharmas företrädesemission övertecknad

NextCell Pharma AB ("NextCell" eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet i Bolagets nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 150 MSEK (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen övertecknades. Således har inga garantier tagits i anspråk EJ FÖR OFFENTLIGGÖRA...
Läs mer
2020-12-16

NextCell Pharma offentliggör tilläggsprospekt

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, SINGAPORE ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERINGS- ...
Läs mer
2020-11-20
Styrelsen i NextCell Pharma avser att besluta om en fullt garanterad företrädes-emission om upp till cirka 150 MSEK
Styrelsen i NextCell Pharma AB ("NextCell" eller ”Bolaget”) meddelar idag sin avsikt att besluta om en fullt garanterad företrädesemission om upp till cirka 150 MSEK (”Företrädesemissionen”). Styrelsens avsikt att besluta om Företrädesemissionen förutsätter att aktieägarna på årsstämman den 24 no...
Läs mer
2020-11-16
NextCell stöttar ProTrans-studie för barn och ungdomar
NextCell Pharma AB (”NextCell”) har ingått avtal med professor Per-Ola Carlsson, vid Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet, i syfte att bidra med sin stamcellsprodukt tex ProTrans™ (ProTrans) för behandling av barn och ungdomar med diabetes typ-1, inom ramen för klinisk läkemedelsprövning....
Läs mer
2020-11-09
NextCell har formellt startat sitt Eurostars-finansierade projekt "Bioscale"
NextCell Pharma AB (”NextCell” eller ”Bolaget”) meddelar idag att det i samarbete med övriga projektmedlemmar; MyCellHub, SEFA och SCINUS Cell Expansion nu officiellt har startat det tidigare kommunicerade Eurostars-projektet, Bioscale. Projektets syfte är att utveckla en kostnadseffektiv expansi...
Läs mer
2020-11-03
Årsredovisning 2019/2020
NextCell Pharma AB ("NextCell") publicerar idag Årsredovisning för perioden 1 september 2019 till 31 augusti 2020. Årsredovisningen bifogas som PDF och finns tillgänglig på bolagets hemsida https://www.nextcellpharma.com/investerare#finansiella-rapporter.
Läs mer
2020-10-30
NextCell Pharma offentliggör Bokslutskommuniké för 2019/2020
NextCell Pharma AB (publ) (NXTCL) publicerar idag Bokslutskommuniké för perioden 1 september 2019 - 31 augusti 2020. Rapporten finns att ta del av på bolagets hemsida: https://www.nextcellpharma.com/investerare#finansiella-rapporter. NextCells aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market me...
Läs mer
2020-10-29
Studiedesign och plan för nyligen godkända COVID-19 studien med ProTrans
NextCell Pharma AB (“NextCell”) meddelade i förra veckan att en klinisk läkemedelsprövning, (ProTrans 19+) med ProTrans stamceller för behandling av patienter med COVID-19 godkänts. Totalt kommer 9 patienter att behandlas inom ramen för denna fas 1b studie. Bolaget ger en uppdatering inför initie...
Läs mer
2020-10-23
NextCell kallar till årsstämma
Aktieägarna i NextCell Pharma AB (publ), org.nr 556965-8361 (“Bolaget”), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 24 november kl. 10.00 i Novum-huset, våning 6 (hiss E), Hälsovägen 7, Huddinge. Information relaterad till covid-19 För att minimera risken för spridning av coronaviruset kommer in...
Läs mer
2020-10-21
ProTrans stamceller godkänns för klinsk prövning på COVID-19 patienter
NextCell Pharma AB ("NextCell") meddelar idag att ansökan om klinisk läkemedelsprövning av COVID-19 patienter med läkemedelskandididaten ProTrans har godkänts av både Etikprövningsmyndigheten och Läkemedelsverket. Studien kommer att genomföras på Universitetssjukhuset i Örebro i samarbete med Avd...
Läs mer

Nyheter

2020-12-16
VD-intervju i Biostock
NextCell Pharmas VD har en klar vision
Läs mer
2020-12-10
Artikel i Biostock
Nyemission ska möjliggöra Fas III-studie för Nextcells stamcellsläkemedel
Läs mer
2020-06-15
VD-intervju i Biostock
NextCell Pharma vill stöpa om behandlingsparadigmet för diabetes
Läs mer
2020-06-10
Artikel om NextCell Pharma i Biostock
NextCell Pharma ska passera flera milstolpar via emission
Läs mer
2020-05-06
Intervju med NextCell Pharmas VD Mathias Svahn
Vår fullrekryterade Fas 2-studie är nästan klar och vi ser därför ingen risk för förseningar trots den pågående pandemin. Resultaten förväntas som planerat under Q3.
Läs mer
2020-04-06
Stamcellsbehandlingen som skulle kunna stoppa diabetes
Diabetes ökar bland barn och unga. Idag är sjukdomen obotlig, men stamcellsbolaget NextCell Pharma tror att diabetes och flera andra sjukdomar skulle kunna behandlas med hjälp av stamceller.
Läs mer

Företagspresentationer

Ladda ner

Vetenskaplig presentation 2020-10-12

Oberoende diabetes- och cellterapiexperter kommenterar publicerad data.
Ladda ner

Livesänt Nyhetssläpp

NextCell Pharma - ProTrans visar signifikant effekt vid behandling av diabetes
Ladda ner

Aktiespararnas aktiedag, 2020-05-04

CEO Mathias Svahn presenterar bolaget
Ladda ner

Hisspitch

En kortfilm där VD Mathias Svahn berättar om bolaget

Företagsanalyser

2019-06-17
Analyst Group
Bull & Bear-Analys
Kapitalinjektion möjliggör färdigställande av Fas I/II
Läs mer
2019-06-13
SvD Näringsliv
Nextcell Pharma: Cellsynt investeringstillfälle
Stamcellsbolaget Nextcell genomför just nu en företrädesemission för att finansiera den fortsatta utvecklingen av läkemedelskandidaten ProTrans. Med finansieringen löst är ett stort hinder passerat för bolaget.
Läs mer
2018-08-10
Analyst Group
Bull & Bear-Analys
Unikt stamcellsbolag med potential inom flera sjukdomsområden
Läs mer