04.

Nyheter

Här hittar du se senaste nyheterna om NextCell

Pressreleaser

2021-04-14

Barndiabetesstudie med stamceller godkänd

NextCell Pharma AB (”NextCell”) meddelar idag att Akademiska sjukhuset och huvudprövare professor Per-Ola Carlsson har fått godkännande från Läkemedelsverket och Etikprövningsmyndigheten att genomföra en klinisk läkmedelsprövning med ProTrans™ för att behandla barn och ungdomar med diabetes typ-1...
Läs mer
2021-03-31

NextCell Pharma välkomnar Consensus Sverige Select som ny aktieägare

Styrelsen i NextCell Pharma AB ("NextCell" eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande den 24 november 2020, beslutat om en riktad nyemission av 666 666 aktier (”Nyemissionen”) till Consensus Sverige Select (”Consensus”). Teckningskursen har fastställts till 15 SEK per ny a...
Läs mer
2021-03-02

Stamcellsbolaget NextCell investerar i egen produktionsanläggning

Stamcellsbolaget NextCell Pharma AB (”NextCell” eller ”Bolaget”) meddelar idag att avtal har ingåtts med hyresvärden Hemsö och renrumsleverantören QleanAir om att bygga en fullskalig produktionsanläggning i direkt anslutning till Bolagets befintliga kontor och renrum i Novum-huset, granne med Kar...
Läs mer
2021-02-02

Kanadensisk studie för ProTrans i Covid-19

NextCell Pharma AB (”NextCell”) meddelar idag att Health Canada och McGill University Health Center Research Ethics Board har godkänt Bolagets kliniska prövning med titeln “Behandling av andningskomplikationer associerade med COVID-19-infektion med Wharton's Jelly (WJ) -Umbilical Cord (UC)) Mesen...
Läs mer
2020-12-10
BioStock: Nyemission ska möjliggöra fas III-studie för NextCell Pharmas stamcellsläkemedel
NextCell Pharma utvecklar stamcellsterapier för behandling av autoimmun diabetes i första hand, men även andra typer av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar. Nu genomför NextCell Pharma en företrädesemission om cirka 150 Mkr för att ta bolagets läkemedelskandidat mot diabetes typ-1, ProTrans,...
Läs mer
2020-12-03
NextCell Pharma offentligör propsekt med anledning av företrädesemissionen
Styrelsen i NextCell Pharma AB ("NextCell" eller ”Bolaget”) har, med anledning av den nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 150 MSEK (”Företrädesemissionen”) som beslutades av styrelsen den 26 november 2020 med stöd av årsstämmans bemyndigande, upprättat ett p...
Läs mer
2020-11-26
Styrelsen för NextCell Pharma beslutar om tidigare meddelad företrädesemission om 150 MSEK
Styrelsen i NextCell Pharma AB ("NextCell" eller ”Bolaget”) har tidigare, genom pressmeddelande den 20 november 2020, meddelat sin avsikt att besluta om en fullt garanterad företrädesemission om upp till cirka 150 MSEK (”Företrädesemissionen”). I enliget med vad som tidigare meddelats beslutade s...
Läs mer
2020-11-24
Kommuniké från årsstämman 2020 i NextCell Pharma AB (publ)
Idag, tisdagen den 24 november 2020, hölls årsstämma för NextCell Pharma AB ("NextCell" eller ”Bolaget”). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid årsstämman. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. · Till ordförande vid årsstämman valdes Hans-Peter Ekre. · Årsst...
Läs mer
2020-11-23
Styrelsen i NextCell Pharma meddelar justerat förslag till emissionsbemyndigande inför årsstämman 2020
Styrelsen i NextCell Pharma AB ("NextCell" eller ”Bolaget”) meddelade i fredags, den 20 november, sin avsikt att besluta om en fullt garanterad företrädesemission om upp till cirka 150 MSEK (”Företrädesemissionen”), under förutsättning att styrelsen erhåller ett emissionsbemyndigande från årsstäm...
Läs mer
2020-11-20
Styrelsen i NextCell Pharma avser att besluta om en fullt garanterad företrädes-emission om upp till cirka 150 MSEK
Styrelsen i NextCell Pharma AB ("NextCell" eller ”Bolaget”) meddelar idag sin avsikt att besluta om en fullt garanterad företrädesemission om upp till cirka 150 MSEK (”Företrädesemissionen”). Styrelsens avsikt att besluta om Företrädesemissionen förutsätter att aktieägarna på årsstämman den 24 no...
Läs mer
2020-11-16
NextCell stöttar ProTrans-studie för barn och ungdomar
NextCell Pharma AB (”NextCell”) har ingått avtal med professor Per-Ola Carlsson, vid Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet, i syfte att bidra med sin stamcellsprodukt tex ProTrans™ (ProTrans) för behandling av barn och ungdomar med diabetes typ-1, inom ramen för klinisk läkemedelsprövning....
Läs mer
2020-11-09
NextCell har formellt startat sitt Eurostars-finansierade projekt "Bioscale"
NextCell Pharma AB (”NextCell” eller ”Bolaget”) meddelar idag att det i samarbete med övriga projektmedlemmar; MyCellHub, SEFA och SCINUS Cell Expansion nu officiellt har startat det tidigare kommunicerade Eurostars-projektet, Bioscale. Projektets syfte är att utveckla en kostnadseffektiv expansi...
Läs mer

Nyheter

2020-12-16
VD-intervju i Biostock
NextCell Pharmas VD har en klar vision
Läs mer
2020-12-10
Artikel i Biostock
Nyemission ska möjliggöra Fas III-studie för Nextcells stamcellsläkemedel
Läs mer
2020-06-15
VD-intervju i Biostock
NextCell Pharma vill stöpa om behandlingsparadigmet för diabetes
Läs mer
2020-06-10
Artikel om NextCell Pharma i Biostock
NextCell Pharma ska passera flera milstolpar via emission
Läs mer
2020-05-06
Intervju med NextCell Pharmas VD Mathias Svahn
Vår fullrekryterade Fas 2-studie är nästan klar och vi ser därför ingen risk för förseningar trots den pågående pandemin. Resultaten förväntas som planerat under Q3.
Läs mer
2020-04-06
Stamcellsbehandlingen som skulle kunna stoppa diabetes
Diabetes ökar bland barn och unga. Idag är sjukdomen obotlig, men stamcellsbolaget NextCell Pharma tror att diabetes och flera andra sjukdomar skulle kunna behandlas med hjälp av stamceller.
Läs mer

Företagspresentationer

Ladda ner

Vetenskaplig presentation 2020-10-12

Oberoende diabetes- och cellterapiexperter kommenterar publicerad data.
Ladda ner

Livesänt Nyhetssläpp

NextCell Pharma - ProTrans visar signifikant effekt vid behandling av diabetes
Ladda ner

Aktiespararnas aktiedag, 2020-05-04

CEO Mathias Svahn presenterar bolaget
Ladda ner

Hisspitch

En kortfilm där VD Mathias Svahn berättar om bolaget

Företagsanalyser

2019-06-17
Analyst Group
Bull & Bear-Analys
Kapitalinjektion möjliggör färdigställande av Fas I/II
Läs mer
2019-06-13
SvD Näringsliv
Nextcell Pharma: Cellsynt investeringstillfälle
Stamcellsbolaget Nextcell genomför just nu en företrädesemission för att finansiera den fortsatta utvecklingen av läkemedelskandidaten ProTrans. Med finansieringen löst är ett stort hinder passerat för bolaget.
Läs mer
2018-08-10
Analyst Group
Bull & Bear-Analys
Unikt stamcellsbolag med potential inom flera sjukdomsområden
Läs mer