04.

Nyheter

Här hittar du se senaste nyheterna om NextCell

Pressreleaser

2020-08-03

NextCell tilldelas Eurostar -finansiering för utveckling av inovativ produktionsplattform för cellterapier

NextCell Pharma AB (“NextCell” eller “Bolaget”) meddelar idag att de, tillsammans med tre andra partners, har tilldelats anslag från Eurostar om totalt cirka 17 MSEK (1,6 M€) varav NextCell erhållder ca 5 MSEK (470 000 €). Syftet med projektet Bioscale är att optimera automatiserade bioreaktorer ...
Läs mer
2020-07-31

NextCell Pharma offentliggör Delårsrapport för september 2019 - maj 2020

NextCell Pharma AB (publ) (NXTCL) publicerar idag bolagets delårsrapport för perioden 1 september 2019 - 31 maj 2020 som finns att ta del av på bolagets hemsida: https://www.nextcellpharma.com/investerare#finansiella-rapporter Nio månader (2019-09-01 till 2020-05-31) · Rörelseintäkterna uppgick...
Läs mer
2020-07-22

Första handelsdag på Nasdaq First North för NextCell

NextCell Pharma AB (”NextCell” eller ”Bolaget”) meddelar att Bolagets aktie från och med idag handlas på Nasdag First North Growth Market. Den traditionella klockringningen uteblir på grund av den rådande covid-19-pandemin. ”Listbytet till Nasdaq First North Growth Market är ett naturligt steg i...
Läs mer
2020-07-22

First trading day on Nasdaq First North for NextCell

NextCell Pharma AB (“NextCell” or “The Company”) announced that as of today, the company’s share is being traded on Nasdaq First North Growth Market. The traditional bell ringing is skipped due to the prevailing COVID-19 pandemic. "The list change is a natural step in our development and is expe...
Läs mer
2020-06-03
Kommuniké från extra bolagsstämma i NextCell Pharma AB (publ)
Idag, den 3 juni 2020, hölls en extra bolagsstämma i NextCell Pharma AB (publ) (”Bolaget”) i Novum-huset, Hälsovägen 7 Huddinge, där aktieägarna godkände styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Den extra bolagsstämman fattade följande beslut: · De...
Läs mer
2020-05-28
Inbjudna till paneldiskussion; världen efter Covid-19
NextCell Pharma AB ("NextCell") har bjudits in att delta i en paneldiskussion med titeln; Coronavirusets påverkan på den globala sjukvården – nya möjligheter och stora problem. NextCell kommer att representeras av Dr Lindsay Davies, CSO (vetenskaplig chef) på NextCell och forskare vid Karolinska ...
Läs mer
2020-05-20
Kallelse till extra bolagsstämma i NextCell Pharma AB
Aktieägarna i NextCell Pharma AB (publ), 556965-8361, (“Bolaget”) kallas härmed till en extra bolagsstämma för att besluta om nyemission av aktier. Tid och plats Onsdagen den 3 juni 2020 kl. 10.00 i Novum-huset, våning 6 (hiss E), Hälsovägen 7, Huddinge. Information relaterad till covid-19 Fö...
Läs mer
2020-05-15
Styrelsen i NextCell Pharma AB beslutar om en fullt garanterad företrädesemission av aktier om cirka 25,1 MSEK
NextCell Pharma AB ("NextCell" eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolagets styrelse har beslutat att genomföra en fullt garanterad nyemission om cirka 25,1 MSEK med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”) under förutsättning av godkännande vid extra bolagsstämma...
Läs mer
2020-04-29
NextCell Pharma offentliggör Delårsrapport för september 2019 - februari 2020
NextCell Pharma AB (publ) (NXTCL) publicerar idag bolagets delårsrapport för perioden 1 september 2019 - 29 februari 2020 som finns att ta del av på bolagets hemsida: https://www.nextcellpharma.com/investerare#finansiella-rapporter Andra kvartalet (2019-12-01 till 2020-02-29) · Rörelseintäktern...
Läs mer
2020-03-20
NextCell i diskussioner om patienter med covid-19
NextCell Pharma AB ("NextCell") meddelar att parallella diskussioner med flera sjukhus inletts om att behandla patienter med covid-19, den svåra luftvägsinfektion som det nya coronaviruset orsakar, med stamcellsprodukten ProTrans. ”Vi vill framhålla att denna information är preliminär. Det finns...
Läs mer
2020-03-11
Stamcellsbolaget NextCell Pharma förbereder ansökan om pivotal fas III studie
NextCell Pharma AB ("NextCell") meddelar att VD Mathias Svahn kommer att presentera en statusuppdatering av de pågående kliniska prövningarna på Stockholm Corporate Finance Life Science Seminarium som hålls på Berns i Stockholm idag, den 11 mars NextCell genomför för närvarande två parallella stu...
Läs mer
2020-02-21
Stamcellsbolaget NextCell Pharma deltar som Referenslaboratorium i NIBSC-studie
NextCell Pharma AB (”NextCell”) meddelar idag att de deltar som referenslabb för National Institute for Biological Standards and Control (NIBSC) i utvecklingen av ett referensreagens för mesenkymala stamceller (MSC). Brittiska NIBSC är världsledande när det gäller karaktärisering, standardisering...
Läs mer

Nyheter

2020-06-15
VD-intervju i Biostock
NextCell Pharma vill stöpa om behandlingsparadigmet för diabetes
Läs mer
2020-06-10
Artikel om NextCell Pharma i Biostock
NextCell Pharma ska passera flera milstolpar via emission
Läs mer
2020-05-06
Intervju med NextCell Pharmas VD Mathias Svahn
Vår fullrekryterade Fas 2-studie är nästan klar och vi ser därför ingen risk för förseningar trots den pågående pandemin. Resultaten förväntas som planerat under Q3.
Läs mer
2020-04-06
Stamcellsbehandlingen som skulle kunna stoppa diabetes
Diabetes ökar bland barn och unga. Idag är sjukdomen obotlig, men stamcellsbolaget NextCell Pharma tror att diabetes och flera andra sjukdomar skulle kunna behandlas med hjälp av stamceller.
Läs mer

Företagspresentationer

Ladda ner

Aktiespararnas aktiedag, 2020-05-04

CEO Mathias Svahn presenterar bolaget
Ladda ner

Hisspitch

En kortfilm där VD Mathias Svahn berättar om bolaget

Företagsanalyser

2019-06-17
Analyst Group
Bull & Bear-Analys
Kapitalinjektion möjliggör färdigställande av Fas I/II
Läs mer
2019-06-13
SvD Näringsliv
Nextcell Pharma: Cellsynt investeringstillfälle
Stamcellsbolaget Nextcell genomför just nu en företrädesemission för att finansiera den fortsatta utvecklingen av läkemedelskandidaten ProTrans. Med finansieringen löst är ett stort hinder passerat för bolaget.
Läs mer
2018-08-10
Analyst Group
Bull & Bear-Analys
Unikt stamcellsbolag med potential inom flera sjukdomsområden
Läs mer