04.

Nyheter

Här hittar du se senaste nyheterna om NextCell

Pressreleaser

2021-07-30

NextCell Pharma offentliggör Delårsrapport 3 för 2020/2021

NextCell Pharma AB (publ) (NXTCL el. NextCell) publicerar idag Delårsrapport för perioden 1 september 2020 - 31 maj 2021. Rapporten finns att ta del av på bolagets hemsida: https://www.nextcellpharma.com/investerare#finansiella-rapporter.NextCells aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market...
Läs mer
2021-06-22

NextCell delägare i samarbetsbolag för CAR-T

NextCell Pharma AB (”NextCell” eller ”Bolaget”) meddelar idag att de har investerat i ett Joint Venture tillsammans med sin mångåriga samarbetspartner och kontraktstillverkare, Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM, FamiCord Group). NextCell har förvärvat cirka 10% av aktierna i det nystartade ...
Läs mer
2021-06-17

Rådgivande möte med europeiska läkemedelsmyndigheten EMA

Stamcellsbolaget NextCell Pharma AB (”NextCell” eller ”Bolaget”) meddelar att ett vetenskapligt rådgivande möte med den europeiska läkemedelsmyndigheten har hållits rörande ProTrans och vägen fram till ett möjligt marknadsgodkännande.
Läs mer
2021-06-10

COVID-19 patient behandlad med ProTrans

NextCell Pharma AB (”NextCell” eller ”Bolaget”) meddelar att första patienten med allvarlig lunginflammation orsakad av COVID-19 nu har behandlats med ProTrans. Patienten var inlagd på Örebro Universitetssjukhus där fas 1b studien ProTrans19+SE pågår med huvudprövare docent Josefin Sundh. NextCe...
Läs mer
2021-03-02
Stamcellsbolaget NextCell investerar i egen produktionsanläggning
Stamcellsbolaget NextCell Pharma AB (”NextCell” eller ”Bolaget”) meddelar idag att avtal har ingåtts med hyresvärden Hemsö och renrumsleverantören QleanAir om att bygga en fullskalig produktionsanläggning i direkt anslutning till Bolagets befintliga kontor och renrum i Novum-huset, granne med Kar...
Läs mer
2021-02-02
Kanadensisk studie för ProTrans i Covid-19
NextCell Pharma AB (”NextCell”) meddelar idag att Health Canada och McGill University Health Center Research Ethics Board har godkänt Bolagets kliniska prövning med titeln “Behandling av andningskomplikationer associerade med COVID-19-infektion med Wharton's Jelly (WJ) -Umbilical Cord (UC)) Mesen...
Läs mer
2021-01-29
NextCell Pharma offentliggör Delårsrapport 1 för 2020/2021
NextCell Pharma AB (publ) (NXTCL) publicerar idag Delårsraport för perioden 1 september 2020 - 30 november 2020. Rapporten finns att ta del av på bolagets hemsida: https://www.nextcellpharma.com/investerare#finansiella-rapporter. NextCells aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market med ko...
Läs mer
2021-01-21
NextCell Pharma completes a directed share issue to a strategic partner
The Board of Directors of NextCell Pharma AB (”NextCell or the ”Company”) has today, based on the authorization granted by the Annual General Meeting held on 24 November 2020, resolved on a directed issue of 286 666 new shares (the “Share Issue”) to Polski Bank Komórek Macierzystych S.A (”PBKM”),...
Läs mer
2021-01-21
NextCell Pharma genomför riktad nyemission till en strategisk partner
Styrelsen i NextCell Pharma AB ("NextCell" eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande den 24 november 2020, beslutat om en riktad nyemission av 286 666 aktier (”Nyemissionen”) till Polski Bank Komórek Macierzystych S.A (”PBKM”), Europas största stamcellbank och viktig sama...
Läs mer
2020-12-23
NextCell Pharmas företrädesemission övertecknad
NextCell Pharma AB ("NextCell" eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet i Bolagets nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 150 MSEK (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen övertecknades. Således har inga garantier tagits i anspråk EJ FÖR OFFENTLIGGÖRA...
Läs mer
2020-12-16
NextCell Pharma offentliggör tilläggsprospekt
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, SINGAPORE ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERINGS- ...
Läs mer
2020-12-15
ProTrans observationsstudie för utvärdering av långvarig effekt
NextCell Pharma AB (”NextCell” eller ”Bolaget”) meddelar idag att en observationsstudie, ProTrans-OBS, har godkänts av Etikprövningsmyndigheten för långvarig uppföljning av patienter, som tidigare deltagit i den kliniska prövningen ProTrans-2. OBS-studien genomförs av professor Per-Ola Carlsson v...
Läs mer

Nyheter

2020-12-16
VD-intervju i Biostock
NextCell Pharmas VD har en klar vision
Läs mer
2020-12-10
Artikel i Biostock
Nyemission ska möjliggöra Fas III-studie för Nextcells stamcellsläkemedel
Läs mer
2020-06-15
VD-intervju i Biostock
NextCell Pharma vill stöpa om behandlingsparadigmet för diabetes
Läs mer
2020-06-10
Artikel om NextCell Pharma i Biostock
NextCell Pharma ska passera flera milstolpar via emission
Läs mer
2020-05-06
Intervju med NextCell Pharmas VD Mathias Svahn
Vår fullrekryterade Fas 2-studie är nästan klar och vi ser därför ingen risk för förseningar trots den pågående pandemin. Resultaten förväntas som planerat under Q3.
Läs mer
2020-04-06
Stamcellsbehandlingen som skulle kunna stoppa diabetes
Diabetes ökar bland barn och unga. Idag är sjukdomen obotlig, men stamcellsbolaget NextCell Pharma tror att diabetes och flera andra sjukdomar skulle kunna behandlas med hjälp av stamceller.
Läs mer

Företagspresentationer

Ladda ner

Vetenskaplig presentation 2020-10-12

Oberoende diabetes- och cellterapiexperter kommenterar publicerad data.
Ladda ner

Livesänt Nyhetssläpp

NextCell Pharma - ProTrans visar signifikant effekt vid behandling av diabetes
Ladda ner

Aktiespararnas aktiedag, 2020-05-04

CEO Mathias Svahn presenterar bolaget
Ladda ner

Hisspitch

En kortfilm där VD Mathias Svahn berättar om bolaget

Företagsanalyser

2019-06-17
Analyst Group
Bull & Bear-Analys
Kapitalinjektion möjliggör färdigställande av Fas I/II
Läs mer
2019-06-13
SvD Näringsliv
Nextcell Pharma: Cellsynt investeringstillfälle
Stamcellsbolaget Nextcell genomför just nu en företrädesemission för att finansiera den fortsatta utvecklingen av läkemedelskandidaten ProTrans. Med finansieringen löst är ett stort hinder passerat för bolaget.
Läs mer
2018-08-10
Analyst Group
Bull & Bear-Analys
Unikt stamcellsbolag med potential inom flera sjukdomsområden
Läs mer