04.

Nyheter

Här hittar du se senaste nyheterna om NextCell

Pressreleaser

2020-06-03

NextCell Pharma AB offentliggör prospekt avseende företrädesemissionen och meddelar avsikt om listbyte till Nasdaq First North i juli

Styrelsen i NextCell Pharma AB (”NextCell” eller ”Bolaget”) har med anledning av den nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 25,1 MSEK (”Företrädesemissionen”), som beslutades av styrelsen och offentliggjordes den 15 maj 2020 samt godkändes av extra bolagsstämma...
Läs mer
2020-06-03

Kommuniké från extra bolagsstämma i NextCell Pharma AB (publ)

Idag, den 3 juni 2020, hölls en extra bolagsstämma i NextCell Pharma AB (publ) (”Bolaget”) i Novum-huset, Hälsovägen 7 Huddinge, där aktieägarna godkände styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Den extra bolagsstämman fattade följande beslut: · De...
Läs mer
2020-05-28

Inbjudna till paneldiskussion; världen efter Covid-19

NextCell Pharma AB ("NextCell") har bjudits in att delta i en paneldiskussion med titeln; Coronavirusets påverkan på den globala sjukvården – nya möjligheter och stora problem. NextCell kommer att representeras av Dr Lindsay Davies, CSO (vetenskaplig chef) på NextCell och forskare vid Karolinska ...
Läs mer
2020-05-20

Kallelse till extra bolagsstämma i NextCell Pharma AB

Aktieägarna i NextCell Pharma AB (publ), 556965-8361, (“Bolaget”) kallas härmed till en extra bolagsstämma för att besluta om nyemission av aktier. Tid och plats Onsdagen den 3 juni 2020 kl. 10.00 i Novum-huset, våning 6 (hiss E), Hälsovägen 7, Huddinge. Information relaterad till covid-19 Fö...
Läs mer
2019-12-11
Fortsatt tillstånd från Läkemedelsverket
NextCell Pharma AB ("NextCell") meddelar att Läkemedelsverket har förlängt bolagets partihandelstillstånd. I oktober genomförde Läkemedelsverket en rutinmässig inspektion av NextCells verksamhet vilken resulterade i att tillståndet förlängs ytterligare fem år. Partihandelstillstånd möjliggör att ...
Läs mer
2019-12-05
Kommuniké från årsstämma i NextCell Pharma AB (publ)
Idag, den 5 december 2019, hölls årsstämma i NextCell Pharma AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid årsstämman. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Resultatdisposition och ansvarsfrihet för styrelsen Stämman beslutade att disponera över bolagets r...
Läs mer
2019-12-04
Lovande Resultat från Stamcellsstudie med ProTrans
NextCell Pharma AB (NextCell) meddelar att primära effektmått uppnått signifikans i företagets doseskaleringsstudie. De sex patienter, som behandlats med hög och medelhög dos, har efter ett år bevarat sin insulinproduktion signifikant bättre (P < 0,01) än de tre patienter som erhållit låg dos med...
Läs mer
2019-11-22
En del av projektet Visionsdriven Hälsa
NextCell Pharma AB ("NextCell") meddelar idag att valts ut som en av samarbetspartnerna i det nystartade Vinnova-finansierade projektet Visionsdriven Hälsa: ”Sverige, ledande inom avancerade terapier 2030”. Vinnova satsar på att etablera fem visionsdrivna innovationsmiljöer för att möta viktiga u...
Läs mer
2019-11-21
Entreprenören Pingis Hadenius föreslås till NextCells styrelse
NextCell Pharma AB ("NextCell") meddelar idag att entreprenören Pingis Hadenius kommer att föreslås som ny styrelseledamot för inval vid stämman den 5 december. Pingis Hadenius är utbildad civilekonom och började sin karriär inom finansbranschen som aktiemäklare och analytiker. Därefter har hon b...
Läs mer
2019-11-14
Årsredovisning 2018/2019
NextCell Pharma AB ("NextCell") publicerar idag Årsredovisning för perioden september 2018 till augusti 2019. Årsredovisningen bifogas som PDF och finns tillgänglig på bolagets hemsida www.nextcellpharma.com....
Läs mer
2019-11-07
Korrigering: NextCell kallar till årsstämma
NextCell Pharma AB ("NextCell") meddelar att de idag har publicerat en kallelse till årsstämma för verksamhetsåret 2018–2019. Jämfört med tidigare utskick har korrigering gjorts vad gäller 1)       att kallelsen nu är infogad i sin helhet 2)       hänvisning till Marknadsmissbruksförordningen. ...
Läs mer
2019-11-07
NextCell kallar till årsstämma
NextCell Pharma AB ("NextCell") meddelar att de idag har publicerat en kallelse till årsstämma för verksamhetsåret 2018–2019. Stämman kommer att hållas den 5 december 2019 kl. 10.00 i Novumhuset, Hälsovägen 7, Huddinge. Kallelsen har publicerats i Svenska Dagbladet och Post och Inrikes tidningar ...
Läs mer

Nyheter

2020-05-06
Intervju med NextCell Pharmas VD Mathias Svahn
Vår fullrekryterade Fas 2-studie är nästan klar och vi ser därför ingen risk för förseningar trots den pågående pandemin. Resultaten förväntas som planerat under Q3.
Läs mer
2020-04-06
Stamcellsbehandlingen som skulle kunna stoppa diabetes
Diabetes ökar bland barn och unga. Idag är sjukdomen obotlig, men stamcellsbolaget NextCell Pharma tror att diabetes och flera andra sjukdomar skulle kunna behandlas med hjälp av stamceller.
Läs mer

Företagspresentationer

Ladda ner

Aktiespararnas aktiedag, 2020-05-04

CEO Mathias Svahn presenterar bolaget
Ladda ner

Hisspitch

En kortfilm där VD Mathias Svahn berättar om bolaget

Företagsanalyser

2019-06-17
Analyst Group
Bull & Bear-Analys
Kapitalinjektion möjliggör färdigställande av Fas I/II
Läs mer
2019-06-13
SvD Näringsliv
Nextcell Pharma: Cellsynt investeringstillfälle
Stamcellsbolaget Nextcell genomför just nu en företrädesemission för att finansiera den fortsatta utvecklingen av läkemedelskandidaten ProTrans. Med finansieringen löst är ett stort hinder passerat för bolaget.
Läs mer
2018-08-10
Analyst Group
Bull & Bear-Analys
Unikt stamcellsbolag med potential inom flera sjukdomsområden
Läs mer