03.

Investerare

Här hittar du finansiell kalender, rapporter, information om aktien samt bolagsstyrning.

Finansiell kalender

Q1 rapport 2023
26 januari 2023
Q2 rapport 2023
27 april 2023
Q3 rapport 2023
27 juli 2023
Bokslutskommuniké 2023
26 oktober 2023
Årsstämma
30 november 2023

Finansiella rapporter

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

Bolagsstyrning

Revisor

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC)
Torsgatan 21, 113 97 Stockholm

PwC har varit bolagets revisor sedan 2014. Huvudansvarig revisor sedan 2018 är Johan Engstam. Johan Engstam är auktoriserad revisor och medlem i FAR, branschorganisationen för revisorer i Sverige.

Bolagsordning

Ladda ner

Bolagsstämmor

Certified Adviser

FNCA Sweden AB

Adress: Humlegårdsgatan 5, Box 5807, 102 48 Stockholm

Tel: 08-528 00 399

Mail: info@fnca.se

Aktien

Aktieägare

De 10 största aktieägarna per 30 september 2022:

Ägare
Aktier, st
Röster och kapital, %
Diamyd Medical AB
4 283 861
12,5
Försäkringsbolaget Avanza Pension
3 555 528
10,3
Anders Essen-Möller*
2 526 909
7,4
Ålandsbanken i ägares ställe
1 220 585
3,6
Christer Jansson
976 759
2,8
Pabros AB
847 452
2,5
Nordea Livförsäkring Sverige AB
650 476
1,9
Konstruktions- och Försäljningsaktiebolaget KFAB
650 000
1,9
Nordnet Pensionsförsäkring AB
599 721
1,7
Filip Wirefors
513 000
1,5
Summa
15 824 291
46,0
*Utöver styrelseordförande Anders Essen-Möllers direktregistrerade innehav ingår i posten innehav om 4,09 procent  förvaltade i Avanza Pension.

Handelsinformation

NextCell Pharma är noterade på Nasdaq First North Growth Market sedan juli 2020. (Tidigare Spotlight Stock Market sedan 2017) Aktien handlas under tickern ”NXTCL”. ISIN-kod: SE0009723125.

Aktuell aktiekurs finns tillgänglig på Nasdaqs webbsida:

Nasdaq OMX Nordic

Utdelningspolicy

NextCell har hittills inte betalat ut någon utdelning till sina aktieägare. Bolaget befinner sig i en expansiv tillväxtfas där eventuella överskott planeras främst för reinvestering i bolagets utveckling.

Arkiverade dokument