03.

Investerare

Nextcell är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Läkemedelskandidaten ProTrans är en plattformsteknologi som ska utveckla cellterapier för att behandla autoimmuna sjukdomar och andra inflammatoriska tillstånd.
Bolaget har kommit längst med ProTrans för behandling av typ-1 diabetes där både säkerhet och effekt vad gäller bevarandet av patienternas förmåga att producera eget insulin har visats i kliniska läkemedelsprövningar. Bolagets andra affärsområde – Cellaviva – är Skandinaviens största familjesparande av stamceller.

Här hittar du finansiell kalender, rapporter, information om aktien samt bolagsstyrning.

IR-kontakt: Patrik Fagerholm, 08-735 55 95, patrik.fagerholm@nextcellpharma.com

Företrädesemission 2024

Just nu pågår en företrädesemission i NextCell Pharma AB (publ).
Läs mer

NextCell som investering

NextCell utvecklar banbrytande cellterapier för behandling av autoimmuna sjukdomar och inflammatoriska tillstånd. Längst har bolaget kommit med ProTrans för behandling av typ 1-diabetes.

ProTrans är NextCells första läkemedelskandidat. Den baseras på en patenterad selektionsalgoritm och på bolagets plattformsteknologi, framtagen för behandling av nydiagnostiserad typ 1-diabetes. Effekten av ProTrans kan vara till nytta inom många olika områden där det idag saknas lämpliga behandlingsalternativ som exempelvis Crohns, MS och reumatism.

Effektiv och säker behandling av typ 1-diabetes

  • NextCell har utvecklat cellterapiläkemedlet ProTrans, ett så kallat ”off-the-shelf” läkemedel. Data från fas 2-studien visar att sjukdomsförloppet kan stoppas i ett år med endast en infusion av ProTrans. Dessutom visade studien att de behandlade patienterna inte behövde öka sina insulindoser.
  • Långtidsuppföljning pågår och tre års data tyder på att en enda infusion med ProTrans kan förlänga tiden med tre år innan en halvering av den egna insulinproduktionen inträffar. Inga allvarliga biverkningar har registrerats i någon klinisk prövning med ProTrans.

Patenterad plattformsteknologi

  • NextCells patenterade selektionsalgoritm särskiljer ProTrans från andra behandlingar genom att den identifierar optimala celler för att behandla en specifik sjukdom. ProTrans är NextCells första läkemedelskandidat som baseras på bolagets plattformsteknologi. Algoritmen kan användas för att utveckla läkemedel för andra inflammatoriska tillstånd som t.ex. Crohns, MS och reumatism.

Marknaden för typ 1-diabetes

  • Globalt får varje år omkring 500 000 människor diagnosen typ 1-diabetes. Omkring en femtedel av dessa patienter kan lämpa sig för att behandlas med ProTrans, vilket ger ett marknadsvärde på 8–10 miljarder USD.
  • Som första land godkände USA det immunsuppressiva läkemedlet Tzield för typ 1-diabetes (Teplizumab, marknadsfört av Sanofi). Beslutet var positivt för NextCell eftersom ProTrans uppvisar minst lika god effektivitet som Tzield. Dessutom har ProTrans en överlägsen säkerhetsprofil och kan prissättas mycket konkurrenskraftigt.

Prövarinitierade kliniska studier

  • NextCells läkemedelskandidat ProTrans har rönt uppmärksamhet i den akademiska världen. Uppsala Universitet sponsrar barnstudien som omfattar 66 barn och ungdomar som har typ 1-diabetes. NextCell står för ProTrans i utbyte mot klinisk data som utgör viktig kunskap i arbetet med ansökan om marknadsgodkännande för ProTrans för att behandla patienter som har typ 1-diabetes. Välrenommerade McGill University i Montreal, Kanada, sponsrar en fas 2 klinisk prövning på patienter med svår lunginflammation orsakad av COVID-19.

Marknadsgodkännande

  • NextCell har deltagit i ett vetenskapligt rådgivande möte med den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA som ett led i bolagets arbete med att ansöka om marknadsgodkännande för ProTrans. NextCell planerar att utveckla ProTrans i samarbete med externa parter och genomföra en fas 3-studie.

Cellaviva ökar sina marknadsandelar

  • Cellaviva är NextCells stamscellsbank som erbjuder blivande föräldrar möjligheten att spara det nyfödda barnets stamceller från navelsträngsblod och vävnad för eventuella framtida medicinska behov – störst i Skandinavien. Tillströmningen av kunder har ökat år för år.

Finansiell kalender

Q1 rapport 2024
25 januari 2024
Q2 rapport 2024
25 april 2024
Q3 rapport 2024
25 juli 2024
Bokslutskommuniké 2024
24 oktober 2024
Årsstämma
28 november 2024

Finansiella rapporter

2028

Inga rapporter publicerade ännu.

2027

Inga rapporter publicerade ännu.

2026

Inga rapporter publicerade ännu.

2025

Inga rapporter publicerade ännu.

Bolagsstyrning

Revisor

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC)
Torsgatan 21, 113 97 Stockholm

PwC har varit bolagets revisor sedan 2014. Huvudansvarig revisor sedan 2018 är Johan Engstam. Johan Engstam är auktoriserad revisor och medlem i FAR, branschorganisationen för revisorer i Sverige.

Bolagsordning

Ladda ner

Certified Adviser

FNCA Sweden AB

Adress: Humlegårdsgatan 5, Box 5807, 102 48 Stockholm

Tel: 08-528 00 399

Mail: info@fnca.se

Aktien

Aktieägare

De 10 största aktieägarna per 28 mars 2024:

Ägare
Aktier, st
Röster och kapital, %
Diamyd Medical AB
4 283 861
12,5
Försäkringsbolaget Avanza Pension
3 737 970
10,9
Anders Essen-Möller*
2 558 005
7,4
Ålandsbanken i ägares ställe
1 249 246
3,6
Pabros AB
847 452
2,5
Konstruktions- och Försäljningsaktiebolaget KFAB
650 000
1,9
Nordea Livförsäkring Sverige AB
609 778
1,8
Nordnet Pensionsförsäkring AB
557 568
1,8
Robert Joki
530 000
1,5
Mathias Svahn med bolag
508 537
1,5
Summa
15 532 417
45,2
*Utöver styrelseordförande Anders Essen-Möllers direktregistrerade innehav ingår i posten innehav om 4,09 procent  förvaltade i Avanza Pension.

Handelsinformation

NextCell Pharma är noterade på Nasdaq First North Growth Market sedan juli 2020. (Tidigare Spotlight Stock Market sedan 2017) Aktien handlas under tickern ”NXTCL”. ISIN-kod: SE0009723125.

Aktuell aktiekurs finns tillgänglig på Nasdaqs webbsida:

Nasdaq OMX Nordic

Utdelningspolicy

NextCell har hittills inte betalat ut någon utdelning till sina aktieägare. Bolaget befinner sig i en expansiv tillväxtfas där eventuella överskott planeras främst för reinvestering i bolagets utveckling.

Prenumerera på pressmeddelanden

Genom att fylla i detta formulär samtycker du till att NextCell Pharma sparar dina uppgifter. Du kan läsa mer om det i vår integritetsskyddspolicy.
Jag är inte en robot.
Tack! Din epostadress är mottagen.
Oj, något gick fel. Vänligen försök igen.

Arkiverade dokument