03.

Investerare

Här hittar du finansiell kalender, rapporter, information om aktien samt bolagsstyrning.

Finansiell kalender

Q1 rapport, 2021
29 januari 2021
Q2 rapport, 2021
29 april 2021
Q3 rapport 2021
30 juli 2021
Bokslutskommuniké, 2021
29 oktober 2021
Årsstämma
24 november 2021

Finansiella rapporter

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

Certified Adviser

FNCA Sweden AB

Adress: Humlegårdsgatan 5, Box 5807, 102 48 Stockholm

Tel: 08-528 00 399

Mail: info@fnca.se

Aktien

Aktieägare

De 10 största aktieägarna per 30 november 2020:

Ägare
Aktier, st
Röster och kapital, %
Diamyd Medical AB
2 998 703
12,82
Anders Essen-Möller*
2 284 534
9,76
Avanza Pension
1 782 733
7,62
Ålandsbanken
770 819
3,29
Pabros AB
593 217
2,54
Nordnet Pensionsförsäkring AB
577 506
2,47
Christer Jansson
507 258
2,17
Bio All AB**
467 931
2,00
Konstruktions- och Försäljningsaktiebolaget
439 765
1,88
Robert Joki
438 888
1,88
Summa
10 861 354
46,43
*Utöver styrelseordförande Anders Essen-Möllers direktregistrerade innehav ingår i posten innehav om 4,87 procent  förvaltade i Avanza Pension.

** BioAll AB kontrolleras av VD Mathias Svahn och hans anhöriga. I posten ingår även Mathias Svahns direktregistrerade innehav om 0,29 procent samt förvaltarregistrerade innehav i Nordnet Pensionsförsäkring om 0,11 procent.

Handelsinformation

NextCell Pharma är noterade på Nasdaq First North Growth Market sedan juli 2020. (Tidigare Spotlight Stock Market sedan 2017) Aktien handlas under tickern ”NXTCL”. ISIN-kod: SE0009723125.

Aktuell aktiekurs finns tillgänglig på Nasdaqs webbsida:

Nasdaq OMX Nordic

Utdelningspolicy

NextCell har hittills inte betalat ut någon utdelning till sina aktieägare. Bolaget befinner sig i en expansiv tillväxtfas där eventuella överskott planeras främst för reinvestering i bolagets utveckling.

Arkiverade dokument