03.

Investerare

Här hittar du finansiell kalender, rapporter, information om aktien samt bolagsstyrning.

Nyemission

Preliminär tidplan

 1 december  2020 - Sista handelsdag  i NextCells aktier inklusive rätt att erhålla teckningsrätter

2 december  2020 - Första handelsdag  i NextCells aktier exklusive rätt att erhålla teckningsrätter

3 december  2020 - Avstämningsdag  för erhållande av teckningsrätter

3 december  2020 - Beräknad dag för  offentliggörande av prospekt avseende Företrädesemissionen

7 december –  21 december 2020 - Teckningsperiod  för Företrädesemissionen

7 december –  17 december 2020 - Handel i  teckningsrätter på Nasdaq First North Growth Market 

7 december –  omkring vecka 1, 2021 - Handel i BTA

Omkring den 23  december 2020 - Beräknad dag för  offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

Här hittar du prospekt och teckningssedlar för nyemissionen

Finansiell kalender

Q1 rapport, 2021
29 januari 2021
Q2 rapport, 2021
29 april 2021
Q3 rapport 2021
30 juli 2021
Bokslutskommuniké, 2021
29 oktober 2021
Årsstämma
24 november 2021

Finansiella rapporter

2020

2019

2018

2017

2016

2015

Certified Adviser

FNCA Sweden AB

Adress: Humlegårdsgatan 5, Box 5807, 102 48 Stockholm

Tel: 08-528 00 399

Mail: info@fnca.se

Aktien

Aktieägare

De 10 största aktieägarna per 31 augusti 2020:

Ägare
Aktier, st
Röster och kapital, %
Diamyd Medical AB
2 998 703
12,82
Anders Essen-Möller*
2 279 562
9,74
Avanza Pension
1 787 705
7,64
Ålandsbanken
760 819
3,25
Bertil Lindqvist
701 950
3,00
Robert Joki
603 665
2,58
Pabros AB (f.d.MabTech Group AB)
593 217
2,54
Nordnet Pensionsförsäkring AB
471 740
2,02
BioAll AB**
467 931
2,00
Konstruktions och Försäljningsaktiebolaget
438 888
1,88
Summa
11 104 180
47,47
*Utöver styrelseordförande Anders Essen-Möllers direktregistrerade innehav ingår i posten innehav om 4,98 procent  förvaltade i Avanza Pension.

** BioAll AB kontrolleras av VD Mathias Svahn och hans anhöriga. I posten ingår även Mathias Svahns direktregistrerade innehav om 0,29 procent samt förvaltarregistrerade innehav i Nordnet Pensionsförsäkring om 0,11 procent.

Handelsinformation

NextCell Pharma är noterade på Nasdaq First North Growth Market sedan juli 2020. (Tidigare Spotlight Stock Market sedan 2017) Aktien handlas under tickern ”NXTCL”. ISIN-kod: SE0009723125.

Aktuell aktiekurs finns tillgänglig på Nasdaqs webbsida:

Nasdaq OMX Nordic

Utdelningspolicy

NextCell har hittills inte betalat ut någon utdelning till sina aktieägare. Bolaget befinner sig i en expansiv tillväxtfas där eventuella överskott planeras främst för reinvestering i bolagets utveckling.

Arkiverade dokument