03.

Investerare

Här hittar du finansiell kalender, rapporter, information om aktien samt bolagsstyrning.

Listbyte 2020

Finansiell kalender

Q1 rapport,
2020
31 januari 2020
Q2 rapport, 2020
29 april 2020
Q3 rapport 2020
31 juli 2020
Bokslutskommuniké, 2020
30 oktober 2020
Årsstämma
December 2020

Finansiella rapporter

2020

2019

2018

2017

2016

2015

Certified Adviser

FNCA Sweden AB

Adress: Humlegårdsgatan 5, Box 5807, 102 48 Stockholm

Tel: 08-528 00 399

Mail: info@fnca.se

Aktien

Aktieägare

De 10 största aktieägarna per 31 mars 2020:

Ägare
Aktier, st
Röster och kapital, %
Diamyd Medical AB
2 453 485
12,82
Avanza Pension*
2 373 525
12,40
Anders Essen-Möller
911 721
4,76
Robert Joki
657 970
3,44
Polski Bank Komorek Macierzystych
602 483
3,15
Bertil Lindqvist
574 323
3,00
Pabros AB (f.d.MabTech Group AB)
485 360
2,54
Nordnet Pensionsförsäkring AB
439 162
2,29
BioAll AB**
360 578
1,88
Konstruktions och försäljningsaktiebolaget
2 453 485
1,85
Summa
8 653 590
45,20
*Styrelseordförande Anders Essen-Möller har aktier motsvarande 4,98 procent (953 375 aktier) av röster och kapital i NextCell förvaltade i Avanza Pension. Detta är utöver hans direktregistrerade aktieinnehav.

** BioAll AB kontrolleras av VD Mathias Svahn och hans anhöriga. I posten ingår även Mathias Svahns direktregistrerade innehav.

Handelsinformation

NextCell Pharma är noterade på Spotlight Stock Market sedan juli 2017. Aktien handlas under tickern ”NXTCL”. ISIN-kod: SE0009723125.

Aktuell aktiekurs finns tillgänglig på Spttlight Stock Markets webbsida:

Spotlight Stock Market

Utdelningspolicy

NextCell har hittills inte betalat ut någon utdelning till sina aktieägare. Bolaget befinner sig i en expansiv tillväxtfas där eventuella överskott planeras främst för reinvestering i bolagets utveckling.

Arkiverade dokument