En del av stamcells­revolutionen

Stamceller väntas revolutionera behandlingen av idag svåra och obotbara sjukdomar. NextCell utvecklar banbrytande stamcellsterapier för behandling av främst autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar.

Teknologi

NextCell utvecklar ProTrans™, en läkemedelskandidat bestående av stamceller för behandling av autoimmuna sjukdomar med ett initialt fokus på diabetes typ-1. ProTrans baseras på NextCells patentsökta selektionsalgoritm. NextCell driver även Cellaviva, Nordens största stamcellsbank, godkänd av IVO.
Läs mer

ProTrans visar signifikant effekt vid behandlig av diabetes

NextCells kliniska diabetesstudie ProTrans-2 har påvisat signifikant effekt. De patienter som behandlades med en dos av ProTrans hade bevarat en statistisk signifikant högre insulinproduktion efter en 12 månadersperiod jämfört med de patienter som behandlades med placebo (p-värde <0,05).

Läs mer här

Om NextCell

NextCell är ett svenskt bioteknik-företag som driver två verksamhetsområden med samma kärna – stamceller från navelsträngen. NextCell fokuserar på forskning och utveckling av nya stamcellsterapier och driver också en vävnadsinsinrättning och primär biobank, klassificerad som vårdleverantör.
Läs mer

Investerare

NextCell är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Här hittar du information om aktien, senaste rapporterna och övrig finansiell data.
Läs mer
Läs vår senaste rapport:
Delårsrapport 2, 2020/2021
Ladda ner

Nyheter

2021-06-10

COVID-19 patient behandlad med ProTrans

NextCell Pharma AB (”NextCell” eller ”Bolaget”) meddelar att första patienten med allvarlig lunginflammation orsakad av COVID-19 nu har behandlats med ProTrans. Patienten var inlagd på Örebro Universitetssjukhus där fas 1b studien ProTrans19+SE pågår med huvudprövare docent Josefin Sundh. NextCe...
Läs mer
2021-06-08

Artikel i Läkartidningen om Gen- och Cellterapi

Professor Edvard Smith, CMO NextCell Pharma AB (”NextCell” eller ”Bolaget”) har skrivit en översiktsartikel, publicerad i Läkartidningen med titeln ”Genterapi kommer nu inom många medicinska specialiteter”, tillsammans med docent Pontus Blomberg, verksamhetschef; båda vid institutionen för labora...
Läs mer
2021-05-28

NextCell presenterar kliniska fas II-data vid ISCT 2021

NextCell Pharma AB ("NextCell") meddelar idag att de kommer att presentera sina resultat från sin fas I / II-studie med titeln "Wharton's Jelly Derived Mesenchymal Stromal Cell Treatment of Adult Patients Diagnosed With Type I Diabetes" (NCT 03406585) på International Society of Cell and Gene The...
Läs mer
2021-05-26

Studiestart för ProTrans i Covid-19

NextCell Pharma AB (”NextCell”) meddelar idag att både den kanadensiska och svenska COVID-19-studien nu har startat och kan börja inkludera patienter med allvarlig lunginflammation orsakad av SARS-CoV-2 infektion. Behandlingen riktar sig till patienter som är inlagda på sjukhus och som löper stor...
Läs mer
Alla nyheter