En del av stamcells­revolutionen

Stamceller väntas revolutionera behandlingen av idag svåra och obotbara sjukdomar. NextCell utvecklar banbrytande stamcellsterapier för behandling av främst autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar.

Teknologi

NextCell utvecklar ProTrans™, en läkemedelskandidat bestående av stamceller för behandling av autoimmuna sjukdomar med ett initialt fokus på diabetes typ-1. ProTrans baseras på NextCells patentsökta selektionsalgoritm. NextCell driver även Cellaviva, Nordens största stamcellsbank, godkänd av IVO.
Läs mer

Om NextCell

NextCell är ett svenskt bioteknik-företag som driver två verksamhetsområden med samma kärna – stamceller från navelsträngen. NextCell fokuserar på forskning och utveckling av nya stamcellsterapier och driver också en vävnadsinsinrättning och primär biobank, klassificerad som vårdleverantör.
Läs mer

Investerare

NextCell genomför nu en nyemission med företrädesrätt. Teckningsperioden pågår mellan
5 - 22 juni 2020. Här hittar du mer information, prospekt och teckningssedlar.
Läs mer
Läs vår senaste rapport:
Delårsrapport Q3, 2019/2020
Ladda ner

Nyheter

2020-08-03

NextCell tilldelas Eurostar -finansiering för utveckling av inovativ produktionsplattform för cellterapier

NextCell Pharma AB (“NextCell” eller “Bolaget”) meddelar idag att de, tillsammans med tre andra partners, har tilldelats anslag från Eurostar om totalt cirka 17 MSEK (1,6 M€) varav NextCell erhållder ca 5 MSEK (470 000 €). Syftet med projektet Bioscale är att optimera automatiserade bioreaktorer ...
Läs mer
2020-07-31

NextCell Pharma offentliggör Delårsrapport för september 2019 - maj 2020

NextCell Pharma AB (publ) (NXTCL) publicerar idag bolagets delårsrapport för perioden 1 september 2019 - 31 maj 2020 som finns att ta del av på bolagets hemsida: https://www.nextcellpharma.com/investerare#finansiella-rapporter Nio månader (2019-09-01 till 2020-05-31) · Rörelseintäkterna uppgick...
Läs mer
2020-07-22

Första handelsdag på Nasdaq First North för NextCell

NextCell Pharma AB (”NextCell” eller ”Bolaget”) meddelar att Bolagets aktie från och med idag handlas på Nasdag First North Growth Market. Den traditionella klockringningen uteblir på grund av den rådande covid-19-pandemin. ”Listbytet till Nasdaq First North Growth Market är ett naturligt steg i...
Läs mer
2020-07-22

First trading day on Nasdaq First North for NextCell

NextCell Pharma AB (“NextCell” or “The Company”) announced that as of today, the company’s share is being traded on Nasdaq First North Growth Market. The traditional bell ringing is skipped due to the prevailing COVID-19 pandemic. "The list change is a natural step in our development and is expe...
Läs mer
Alla nyheter