En del av stamcells­revolutionen

Stamceller väntas revolutionera behandlingen av idag svåra och obotbara sjukdomar. NextCell utvecklar banbrytande stamcellsterapier för behandling av främst autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar.

Teknologi

NextCell utvecklar ProTrans™, en läkemedelskandidat bestående av stamceller för behandling av autoimmuna sjukdomar med ett initialt fokus på diabetes typ-1. ProTrans baseras på NextCells patentsökta selektionsalgoritm. NextCell driver även Cellaviva, Nordens största stamcellsbank, godkänd av IVO.
Läs mer

ProTrans visar signifikant effekt vid behandlig av diabetes

NextCells kliniska diabetesstudie ProTrans-2 har påvisat signifikant effekt. De patienter som behandlades med en dos av ProTrans hade bevarat en statistisk signifikant högre insulinproduktion efter en 12 månadersperiod jämfört med de patienter som behandlades med placebo (p-värde <0,05).

Läs mer här

Om NextCell

NextCell är ett svenskt bioteknik-företag som driver två verksamhetsområden med samma kärna – stamceller från navelsträngen. NextCell fokuserar på forskning och utveckling av nya stamcellsterapier och driver också en vävnadsinsinrättning och primär biobank, klassificerad som vårdleverantör.
Sample in a lab is being examinedLäs mer

Investerare

NextCell är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Här hittar du information om aktien, senaste rapporterna och övrig finansiell data.
Läs mer
Cover art of NextCell report
Läs vår senaste rapport:
Årsredovisning 2020/2021
Ladda ner

Nyheter

2021-12-13

NextCell samarbetar med T.A.D.1 och T1Dappen

NextCell Pharma AB (”NextCell” eller ”Bolaget”) har ingått ett samarbetsavtal med T.A.D.1, en ideell förening vars syfte är att öka kunskapen i samhället om typ 1-diabetes och driva projekt till stöd för alla som lever med och runt T1D. Tillsammans vill vi sprida hopp om typ 1-diabetesforskning o...
Läs mer
2021-11-24

Kommuniké från årsstämma 2021 i cellterapibolaget NextCell Pharma AB (publ)

Idag, onsdagen den 24 november 2021, hölls årsstämma för NextCell Pharma AB ("NextCell" eller ”Bolaget”). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid årsstämman. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. · Till ordförande vid årsstämman valdes Hans-Peter Ekre. · Årsst...
Läs mer
2021-11-03

Årsredovisning 2020/2021

NextCell Pharma AB ("NextCell") publicerar idag sin Årsredovisning för perioden 1 september 2020 till 31 augusti 2021. Årsredovisningen bifogas som PDF och finns tillgänglig på bolagets hemsida https://www.nextcellpharma.com/investerare#finansiella-rapporter.
Läs mer
2021-10-29

NextCell Pharma offentliggör Bokslutskommuniké för 2020/2021

NextCell Pharma AB (publ) (NXTCL) publicerar idag sin Bokslutskommuniké för perioden 1 september 2020 - 31 augusti 2021. Rapporten finns att ta del av på bolagets hemsida: https://www.nextcellpharma.com/investerare#finansiella-rapporter. NextCells aktie handlas på Nasdaq First North Growth Marke...
Läs mer
Alla nyheter