En del av stamcells­revolutionen

Stamceller väntas revolutionera behandlingen av idag svåra och obotbara sjukdomar. NextCell utvecklar banbrytande stamcellsterapier för behandling av främst autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar.

Teknologi

NextCell utvecklar ProTrans™, en läkemedelskandidat bestående av stamceller för behandling av autoimmuna sjukdomar med ett initialt fokus på diabetes typ-1. ProTrans baseras på NextCells patentsökta selektionsalgoritm. NextCell driver även Cellaviva, Nordens största stamcellsbank, godkänd av IVO.
Läs mer

ProTrans visar signifikant effekt vid behandlig av diabetes

NextCells kliniska diabetesstudie ProTrans-2 har påvisat signifikant effekt. De patienter som behandlades med en dos av ProTrans hade bevarat en statistisk signifikant högre insulinproduktion efter en 12 månadersperiod jämfört med de patienter som behandlades med placebo (p-värde <0,05).

Läs mer här

Om NextCell

NextCell är ett svenskt bioteknik-företag som driver två verksamhetsområden med samma kärna – stamceller från navelsträngen. NextCell fokuserar på forskning och utveckling av nya stamcellsterapier och driver också en vävnadsinsinrättning och primär biobank, klassificerad som vårdleverantör.
Läs mer

Investerare

NextCell är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Här hittar du information om aktien, senaste rapporterna och övrig finansiell data.
Läs mer
Läs vår senaste rapport:
Årsredovisning 2019/2020
Ladda ner

Nyheter

2020-11-24

Kommuniké från årsstämman 2020 i NextCell Pharma AB (publ)

Idag, tisdagen den 24 november 2020, hölls årsstämma för NextCell Pharma AB ("NextCell" eller ”Bolaget”). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid årsstämman. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. · Till ordförande vid årsstämman valdes Hans-Peter Ekre. · Årsst...
Läs mer
2020-11-23

Styrelsen i NextCell Pharma meddelar justerat förslag till emissionsbemyndigande inför årsstämman 2020

Styrelsen i NextCell Pharma AB ("NextCell" eller ”Bolaget”) meddelade i fredags, den 20 november, sin avsikt att besluta om en fullt garanterad företrädesemission om upp till cirka 150 MSEK (”Företrädesemissionen”), under förutsättning att styrelsen erhåller ett emissionsbemyndigande från årsstäm...
Läs mer
2020-11-20

Styrelsen i NextCell Pharma avser att besluta om en fullt garanterad företrädes-emission om upp till cirka 150 MSEK

Styrelsen i NextCell Pharma AB ("NextCell" eller ”Bolaget”) meddelar idag sin avsikt att besluta om en fullt garanterad företrädesemission om upp till cirka 150 MSEK (”Företrädesemissionen”). Styrelsens avsikt att besluta om Företrädesemissionen förutsätter att aktieägarna på årsstämman den 24 no...
Läs mer
2020-11-16

NextCell stöttar ProTrans-studie för barn och ungdomar

NextCell Pharma AB (”NextCell”) har ingått avtal med professor Per-Ola Carlsson, vid Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet, i syfte att bidra med sin stamcellsprodukt tex ProTrans™ (ProTrans) för behandling av barn och ungdomar med diabetes typ-1, inom ramen för klinisk läkemedelsprövning....
Läs mer
Alla nyheter