04.

Nyheter

Här hittar du se senaste nyheterna om NextCell

Pressreleaser

2020-10-23

NextCell kallar till årsstämma

Aktieägarna i NextCell Pharma AB (publ), org.nr 556965-8361 (“Bolaget”), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 24 november kl. 10.00 i Novum-huset, våning 6 (hiss E), Hälsovägen 7, Huddinge. Information relaterad till covid-19 För att minimera risken för spridning av coronaviruset kommer in...
Läs mer
2020-10-21

ProTrans stamceller godkänns för klinsk prövning på COVID-19 patienter

NextCell Pharma AB ("NextCell") meddelar idag att ansökan om klinisk läkemedelsprövning av COVID-19 patienter med läkemedelskandididaten ProTrans har godkänts av både Etikprövningsmyndigheten och Läkemedelsverket. Studien kommer att genomföras på Universitetssjukhuset i Örebro i samarbete med Avd...
Läs mer
2020-10-14

NextCell på Investerarjakten

NextCell Pharma AB (”NextCell”) kommer idag kl 15:00 att presentatera på Investerarjakten. VD Mathias Svahn är på plats i studion och tittarna har möjlighet att ställa frågor. Eventet sänds live i Studio Direkts youtube-kanal, facebook-gruppen Aktier och på Investerarbrevet.se mellan kl. 13:00-17...
Läs mer
2020-10-12

ProTrans potential diskuteras med professorer inom diabetes och stamceller

NextCell Pharma AB (”NextCell”) har idag publicerat en vetenskaplig presentation där relevansen av resultaten från de kliniska prövningarna med ProTrans för behandling vid typ 1-diabetes disskuterades. Oberoende diabetes och cellterapiexperter har ombetts att kommentera de tidigare publicerade st...
Läs mer
2020-10-12
ProTrans' potential is discussed with professors in diabetes and stem cells
NextCell Pharma AB (“NextCell”) NextCell Pharma AB (“NextCell”) has published a scientific presentation where the relevance of the results from the clinical trials with ProTrans for treatment of type 1 diabetes was discussed. Independent diabetes and cell therapy experts have been asked to commen...
Läs mer
2020-09-11
ProTrans-presentation vid Advanced Therapies Congress & Expo 2020
NextCell Pharma AB (”NextCell”) har bjudits in att presentera på Advanced Therapies Congress & Expo 2020, som är världens största kommersiellt inriktade ATMP-evenemang. Mathias Svahn, VD, kommer att presentera ProTrans kliniska prövningsresultat idag kl 12:30 CET. NextCell har, för tredje året i...
Läs mer
2020-09-11
ProTrans presentation at Advanced Therapies Congress & Expo 2020
NextCell Pharma AB (“NextCell”) has invited to present at the Advanced Therapies Congress & Expo 2020 which is the world’s largest commercially focused ATMP event. Mathias Svahn, CEO, will present the ProTrans clinical trial results today at 12:30 CET. NextCell has been invited to the ATMP event...
Läs mer
2020-09-10
Presentation av de positiva resultaten från ProTrans-2
NextCell Pharma AB ("NextCell") meddelade tidigare i veckan att den kliniska diabetesstudien ProTrans-2 har påvisat signifikant effekt. Av den anledningen håller huvudprövaren professor Per-Ola Carlsson tillsammans med NextCell en websänd presentation idag, torsdagen den 10 september kl. 16.00. ...
Läs mer
2020-09-08
ProTrans visar signifikant effekt vid behandlig av diabetes
NextCell Pharma AB ("NextCell") meddelar idag att den kliniska diabetesstudien ProTrans-2 har påvisat signifikant effekt. De patienter som behandlades med en dos av ProTrans hade bevarat en statistisk signifikant högre insulinproduktion efter en 12 månadersperiod jämfört med de patienter som beha...
Läs mer
2020-08-03
NextCell tilldelas Eurostar -finansiering för utveckling av inovativ produktionsplattform för cellterapier
NextCell Pharma AB (“NextCell” eller “Bolaget”) meddelar idag att de, tillsammans med tre andra partners, har tilldelats anslag från Eurostar om totalt cirka 17 MSEK (1,6 M€) varav NextCell erhållder ca 5 MSEK (470 000 €). Syftet med projektet Bioscale är att optimera automatiserade bioreaktorer ...
Läs mer
2020-07-31
NextCell Pharma offentliggör Delårsrapport för september 2019 - maj 2020
NextCell Pharma AB (publ) (NXTCL) publicerar idag bolagets delårsrapport för perioden 1 september 2019 - 31 maj 2020 som finns att ta del av på bolagets hemsida: https://www.nextcellpharma.com/investerare#finansiella-rapporter Nio månader (2019-09-01 till 2020-05-31) · Rörelseintäkterna uppgick...
Läs mer
2020-07-22
Första handelsdag på Nasdaq First North för NextCell
NextCell Pharma AB (”NextCell” eller ”Bolaget”) meddelar att Bolagets aktie från och med idag handlas på Nasdag First North Growth Market. Den traditionella klockringningen uteblir på grund av den rådande covid-19-pandemin. ”Listbytet till Nasdaq First North Growth Market är ett naturligt steg i...
Läs mer

Nyheter

2020-06-15
VD-intervju i Biostock
NextCell Pharma vill stöpa om behandlingsparadigmet för diabetes
Läs mer
2020-06-10
Artikel om NextCell Pharma i Biostock
NextCell Pharma ska passera flera milstolpar via emission
Läs mer
2020-05-06
Intervju med NextCell Pharmas VD Mathias Svahn
Vår fullrekryterade Fas 2-studie är nästan klar och vi ser därför ingen risk för förseningar trots den pågående pandemin. Resultaten förväntas som planerat under Q3.
Läs mer
2020-04-06
Stamcellsbehandlingen som skulle kunna stoppa diabetes
Diabetes ökar bland barn och unga. Idag är sjukdomen obotlig, men stamcellsbolaget NextCell Pharma tror att diabetes och flera andra sjukdomar skulle kunna behandlas med hjälp av stamceller.
Läs mer

Företagspresentationer

Ladda ner

Vetenskaplig presentation 2020-10-12

Oberoende diabetes- och cellterapiexperter kommenterar publicerad data.
Ladda ner

Livesänt Nyhetssläpp

NextCell Pharma - ProTrans visar signifikant effekt vid behandling av diabetes
Ladda ner

Aktiespararnas aktiedag, 2020-05-04

CEO Mathias Svahn presenterar bolaget
Ladda ner

Hisspitch

En kortfilm där VD Mathias Svahn berättar om bolaget

Företagsanalyser

2019-06-17
Analyst Group
Bull & Bear-Analys
Kapitalinjektion möjliggör färdigställande av Fas I/II
Läs mer
2019-06-13
SvD Näringsliv
Nextcell Pharma: Cellsynt investeringstillfälle
Stamcellsbolaget Nextcell genomför just nu en företrädesemission för att finansiera den fortsatta utvecklingen av läkemedelskandidaten ProTrans. Med finansieringen löst är ett stort hinder passerat för bolaget.
Läs mer
2018-08-10
Analyst Group
Bull & Bear-Analys
Unikt stamcellsbolag med potential inom flera sjukdomsområden
Läs mer