04.

Nyheter

Här hittar du se senaste nyheterna om NextCell

Pressreleaser

2021-10-06

NextCell är inbjuden talare vid Advanced Therapy Congress i London

NextCell Pharma AB’s VD, Mathias Svahn, kommer idag att presentera resultat från de kliniska prövningarna ProTrans-1 och ProTrans-2. Evenemanget är ett av Europas viktigaste inom avancerade terapier, där ledande aktörer inom läkemedelsbranschen informeras om den senaste tekniken och lockar mer än...
Läs mer
2021-09-09

Samtliga patienter i lågdosgruppen behandlade med ProTrans

NextCell Pharma AB (”NextCell” eller ”Bolaget”) meddelar att tre patienter med Covid-19 nu har behandlats med ProTrans i den svenska studien ProTrans19+SE som bedrivs på Örebro Universitetssjukhus. Därmed är samtliga patienter i lågdosgruppen behandlade. Fullständig studietitel är: ”Behandling a...
Läs mer
2021-08-26

NextCell tillsätter en interim Chief Financial Officer

NextCell Pharma AB (”NextCell” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Patrik Fagerholm tillträder rollen som interim CFO från och med den 28 september och ersätter då nuvarande CFO, Sofia Fredrikson, som valt att avsluta sin anställning och gå vidare till annat uppdrag. Fagerholm kommer senast från ...
Läs mer
2021-08-17

NextCell söker patent för behandling av Covid-19 med ProTrans

NextCell Pharma AB (”NextCell” eller ”Bolaget”) meddelar att en patentansökan lämnats in för behandling av SARS-CoV-2 medierad svår lunginflammation med ProTrans. NextCell bygger vidare på patentansökan för läkemedelskandidaten ProTrans för behandling av autoimmuna sjukdommar och inflammatoriska...
Läs mer
2021-07-30
NextCell Pharma offentliggör Delårsrapport 3 för 2020/2021
NextCell Pharma AB (publ) (NXTCL el. NextCell) publicerar idag Delårsrapport för perioden 1 september 2020 - 31 maj 2021. Rapporten finns att ta del av på bolagets hemsida: https://www.nextcellpharma.com/investerare#finansiella-rapporter.NextCells aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market...
Läs mer
2021-06-22
NextCell delägare i samarbetsbolag för CAR-T
NextCell Pharma AB (”NextCell” eller ”Bolaget”) meddelar idag att de har investerat i ett Joint Venture tillsammans med sin mångåriga samarbetspartner och kontraktstillverkare, Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM, FamiCord Group). NextCell har förvärvat cirka 10% av aktierna i det nystartade ...
Läs mer
2021-06-17
Rådgivande möte med europeiska läkemedelsmyndigheten EMA
Stamcellsbolaget NextCell Pharma AB (”NextCell” eller ”Bolaget”) meddelar att ett vetenskapligt rådgivande möte med den europeiska läkemedelsmyndigheten har hållits rörande ProTrans och vägen fram till ett möjligt marknadsgodkännande.
Läs mer
2021-06-10
COVID-19 patient behandlad med ProTrans
NextCell Pharma AB (”NextCell” eller ”Bolaget”) meddelar att första patienten med allvarlig lunginflammation orsakad av COVID-19 nu har behandlats med ProTrans. Patienten var inlagd på Örebro Universitetssjukhus där fas 1b studien ProTrans19+SE pågår med huvudprövare docent Josefin Sundh. NextCe...
Läs mer
2021-06-08
Artikel i Läkartidningen om Gen- och Cellterapi
Professor Edvard Smith, CMO NextCell Pharma AB (”NextCell” eller ”Bolaget”) har skrivit en översiktsartikel, publicerad i Läkartidningen med titeln ”Genterapi kommer nu inom många medicinska specialiteter”, tillsammans med docent Pontus Blomberg, verksamhetschef; båda vid institutionen för labora...
Läs mer
2021-05-28
NextCell presenterar kliniska fas II-data vid ISCT 2021
NextCell Pharma AB ("NextCell") meddelar idag att de kommer att presentera sina resultat från sin fas I / II-studie med titeln "Wharton's Jelly Derived Mesenchymal Stromal Cell Treatment of Adult Patients Diagnosed With Type I Diabetes" (NCT 03406585) på International Society of Cell and Gene The...
Läs mer
2021-05-26
Studiestart för ProTrans i Covid-19
NextCell Pharma AB (”NextCell”) meddelar idag att både den kanadensiska och svenska COVID-19-studien nu har startat och kan börja inkludera patienter med allvarlig lunginflammation orsakad av SARS-CoV-2 infektion. Behandlingen riktar sig till patienter som är inlagda på sjukhus och som löper stor...
Läs mer
2021-05-21
Start av rekrytering till ProTrans-studie för behandling av COVID-19
NextCell Pharma AB (”NextCell”) meddelar idag att den svenska COVID-19-studien nu har startat och kan börja inkludera patienter med allvarlig lunginflammation orsakad av SARS-CoV-2 infektion. Behandlingen riktar sig till patienter som är inlagda på sjukhus och som löper stor risk att behöva lägga...
Läs mer

Nyheter

2020-12-16
VD-intervju i Biostock
NextCell Pharmas VD har en klar vision
Läs mer
2020-12-10
Artikel i Biostock
Nyemission ska möjliggöra Fas III-studie för Nextcells stamcellsläkemedel
Läs mer
2020-06-15
VD-intervju i Biostock
NextCell Pharma vill stöpa om behandlingsparadigmet för diabetes
Läs mer
2020-06-10
Artikel om NextCell Pharma i Biostock
NextCell Pharma ska passera flera milstolpar via emission
Läs mer
2020-05-06
Intervju med NextCell Pharmas VD Mathias Svahn
Vår fullrekryterade Fas 2-studie är nästan klar och vi ser därför ingen risk för förseningar trots den pågående pandemin. Resultaten förväntas som planerat under Q3.
Läs mer
2020-04-06
Stamcellsbehandlingen som skulle kunna stoppa diabetes
Diabetes ökar bland barn och unga. Idag är sjukdomen obotlig, men stamcellsbolaget NextCell Pharma tror att diabetes och flera andra sjukdomar skulle kunna behandlas med hjälp av stamceller.
Läs mer

Företagspresentationer

Ladda ner

Vetenskaplig presentation 2020-10-12

Oberoende diabetes- och cellterapiexperter kommenterar publicerad data.
Ladda ner

Livesänt Nyhetssläpp

NextCell Pharma - ProTrans visar signifikant effekt vid behandling av diabetes
Ladda ner

Aktiespararnas aktiedag, 2020-05-04

CEO Mathias Svahn presenterar bolaget
Ladda ner

Hisspitch

En kortfilm där VD Mathias Svahn berättar om bolaget

Företagsanalyser

2019-06-17
Analyst Group
Bull & Bear-Analys
Kapitalinjektion möjliggör färdigställande av Fas I/II
Läs mer
2019-06-13
SvD Näringsliv
Nextcell Pharma: Cellsynt investeringstillfälle
Stamcellsbolaget Nextcell genomför just nu en företrädesemission för att finansiera den fortsatta utvecklingen av läkemedelskandidaten ProTrans. Med finansieringen löst är ett stort hinder passerat för bolaget.
Läs mer
2018-08-10
Analyst Group
Bull & Bear-Analys
Unikt stamcellsbolag med potential inom flera sjukdomsområden
Läs mer