04.

Nyheter

Här hittar du se senaste nyheterna om NextCell

Pressreleaser

2020-06-03

NextCell Pharma AB offentliggör prospekt avseende företrädesemissionen och meddelar avsikt om listbyte till Nasdaq First North i juli

Styrelsen i NextCell Pharma AB (”NextCell” eller ”Bolaget”) har med anledning av den nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 25,1 MSEK (”Företrädesemissionen”), som beslutades av styrelsen och offentliggjordes den 15 maj 2020 samt godkändes av extra bolagsstämma...
Läs mer
2020-06-03

Kommuniké från extra bolagsstämma i NextCell Pharma AB (publ)

Idag, den 3 juni 2020, hölls en extra bolagsstämma i NextCell Pharma AB (publ) (”Bolaget”) i Novum-huset, Hälsovägen 7 Huddinge, där aktieägarna godkände styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Den extra bolagsstämman fattade följande beslut: · De...
Läs mer
2020-05-28

Inbjudna till paneldiskussion; världen efter Covid-19

NextCell Pharma AB ("NextCell") har bjudits in att delta i en paneldiskussion med titeln; Coronavirusets påverkan på den globala sjukvården – nya möjligheter och stora problem. NextCell kommer att representeras av Dr Lindsay Davies, CSO (vetenskaplig chef) på NextCell och forskare vid Karolinska ...
Läs mer
2020-05-20

Kallelse till extra bolagsstämma i NextCell Pharma AB

Aktieägarna i NextCell Pharma AB (publ), 556965-8361, (“Bolaget”) kallas härmed till en extra bolagsstämma för att besluta om nyemission av aktier. Tid och plats Onsdagen den 3 juni 2020 kl. 10.00 i Novum-huset, våning 6 (hiss E), Hälsovägen 7, Huddinge. Information relaterad till covid-19 Fö...
Läs mer
2020-05-15
Styrelsen i NextCell Pharma AB beslutar om en fullt garanterad företrädesemission av aktier om cirka 25,1 MSEK
NextCell Pharma AB ("NextCell" eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolagets styrelse har beslutat att genomföra en fullt garanterad nyemission om cirka 25,1 MSEK med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”) under förutsättning av godkännande vid extra bolagsstämma...
Läs mer
2020-04-29
NextCell Pharma offentliggör Delårsrapport för september 2019 - februari 2020
NextCell Pharma AB (publ) (NXTCL) publicerar idag bolagets delårsrapport för perioden 1 september 2019 - 29 februari 2020 som finns att ta del av på bolagets hemsida: https://www.nextcellpharma.com/investerare#finansiella-rapporter Andra kvartalet (2019-12-01 till 2020-02-29) · Rörelseintäktern...
Läs mer
2020-03-20
NextCell i diskussioner om patienter med covid-19
NextCell Pharma AB ("NextCell") meddelar att parallella diskussioner med flera sjukhus inletts om att behandla patienter med covid-19, den svåra luftvägsinfektion som det nya coronaviruset orsakar, med stamcellsprodukten ProTrans. ”Vi vill framhålla att denna information är preliminär. Det finns...
Läs mer
2020-03-11
Stamcellsbolaget NextCell Pharma förbereder ansökan om pivotal fas III studie
NextCell Pharma AB ("NextCell") meddelar att VD Mathias Svahn kommer att presentera en statusuppdatering av de pågående kliniska prövningarna på Stockholm Corporate Finance Life Science Seminarium som hålls på Berns i Stockholm idag, den 11 mars NextCell genomför för närvarande två parallella stu...
Läs mer
2020-02-21
Stamcellsbolaget NextCell Pharma deltar som Referenslaboratorium i NIBSC-studie
NextCell Pharma AB (”NextCell”) meddelar idag att de deltar som referenslabb för National Institute for Biological Standards and Control (NIBSC) i utvecklingen av ett referensreagens för mesenkymala stamceller (MSC). Brittiska NIBSC är världsledande när det gäller karaktärisering, standardisering...
Läs mer
2020-02-10
Vinnovaprojekt för cellbaserade produkter
NextCell Pharma AB ("NextCell") meddelar att de, i samarbete med RISE (Research Institutes Of Sweden) och transportbolaget Your Special Delivery Service (YSDS), kommer att delta i det CAMP-organiserat projekt ”Etablering av en icke-torrisberoende logistikstrategi för cellterapier” Center for Adva...
Läs mer
2020-02-04
NextCell presenterar framsteg på Swiss Nordic Bio 2020
NextCell Pharma AB ("NextCell") publicerade i december 2019 effektdata för ProTrans-stamceller från en interimsanalys av ProTrans-1. Patienter som fått medelhög eller hög dos av ProTrans visade en statistiskt signifikant effekt jämfört med låg dos. Bolaget kommer att presentera data på Swiss Nord...
Läs mer
2020-01-31
Delårsrapport 1 2019/2020
Nextcell Pharma AB publicerar Delårsrapport för kvartal 1, september 2019 - november 2019. Med ”NXTCL”, "NextCell" eller ”Bolaget” avses NextCell Pharma AB med organisationsnummer 556965-8361. Belopp inom parentes i rapporten avser motsvarande period föregående år. Notera att Bolagets räkenskapså...
Läs mer

Nyheter

2020-05-06
Intervju med NextCell Pharmas VD Mathias Svahn
Vår fullrekryterade Fas 2-studie är nästan klar och vi ser därför ingen risk för förseningar trots den pågående pandemin. Resultaten förväntas som planerat under Q3.
Läs mer
2020-04-06
Stamcellsbehandlingen som skulle kunna stoppa diabetes
Diabetes ökar bland barn och unga. Idag är sjukdomen obotlig, men stamcellsbolaget NextCell Pharma tror att diabetes och flera andra sjukdomar skulle kunna behandlas med hjälp av stamceller.
Läs mer

Företagspresentationer

Ladda ner

Aktiespararnas aktiedag, 2020-05-04

CEO Mathias Svahn presenterar bolaget
Ladda ner

Hisspitch

En kortfilm där VD Mathias Svahn berättar om bolaget

Företagsanalyser

2019-06-17
Analyst Group
Bull & Bear-Analys
Kapitalinjektion möjliggör färdigställande av Fas I/II
Läs mer
2019-06-13
SvD Näringsliv
Nextcell Pharma: Cellsynt investeringstillfälle
Stamcellsbolaget Nextcell genomför just nu en företrädesemission för att finansiera den fortsatta utvecklingen av läkemedelskandidaten ProTrans. Med finansieringen löst är ett stort hinder passerat för bolaget.
Läs mer
2018-08-10
Analyst Group
Bull & Bear-Analys
Unikt stamcellsbolag med potential inom flera sjukdomsområden
Läs mer