04.

Nyheter

Här hittar du se senaste nyheterna om NextCell

Pressreleaser

2020-08-03

NextCell tilldelas Eurostar -finansiering för utveckling av inovativ produktionsplattform för cellterapier

NextCell Pharma AB (“NextCell” eller “Bolaget”) meddelar idag att de, tillsammans med tre andra partners, har tilldelats anslag från Eurostar om totalt cirka 17 MSEK (1,6 M€) varav NextCell erhållder ca 5 MSEK (470 000 €). Syftet med projektet Bioscale är att optimera automatiserade bioreaktorer ...
Läs mer
2020-07-31

NextCell Pharma offentliggör Delårsrapport för september 2019 - maj 2020

NextCell Pharma AB (publ) (NXTCL) publicerar idag bolagets delårsrapport för perioden 1 september 2019 - 31 maj 2020 som finns att ta del av på bolagets hemsida: https://www.nextcellpharma.com/investerare#finansiella-rapporter Nio månader (2019-09-01 till 2020-05-31) · Rörelseintäkterna uppgick...
Läs mer
2020-07-22

Första handelsdag på Nasdaq First North för NextCell

NextCell Pharma AB (”NextCell” eller ”Bolaget”) meddelar att Bolagets aktie från och med idag handlas på Nasdag First North Growth Market. Den traditionella klockringningen uteblir på grund av den rådande covid-19-pandemin. ”Listbytet till Nasdaq First North Growth Market är ett naturligt steg i...
Läs mer
2020-07-22

First trading day on Nasdaq First North for NextCell

NextCell Pharma AB (“NextCell” or “The Company”) announced that as of today, the company’s share is being traded on Nasdaq First North Growth Market. The traditional bell ringing is skipped due to the prevailing COVID-19 pandemic. "The list change is a natural step in our development and is expe...
Läs mer
2020-07-06
NextCell godkänns för handel på Nasdaq First North
NextCell Pharma AB (publ) (”NextCell” eller ”Bolaget”) meddelar att Nasdaq Stockholm AB idag har godkänt dess ansökan att upptas till handel på Nasdaq Stockholm First North. Sista dag för handel på Spotlight är tisdagen den 21 juli 2020 och första dag för handel på Nasdaq First North är onsdagen ...
Läs mer
2020-06-30
Sista dag för handel med BTA i NextCell Pharma AB
NextCell Pharma AB (”NextCell” eller ”Bolaget”) genomförde nyligen en företrädesemission av 4 254 242 aktier. Sista dag för handel med Bolagets BTA (betald tecknad aktie) är torsdagen den 2 juli 2020. Omvandling av BTA till aktier sker måndagen den 6 juli 2020 och den 8 juli 2020 är beräknad förs...
Läs mer
2020-06-24
Förtydligande om utfall i företrädesemissionen
Tidigare idag offentliggjordes utfallet i NextCell Pharma AB:s (”NextCell” eller ”Bolaget”) nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Utfallet i Företrädesemissionen visar att 4 111 192 aktier tecknades med stöd av teckningsrätter och att intresset för teck...
Läs mer
2020-06-24
NextCell Pharma AB:s företrädesemission kraftigt övertecknad
Styrelsen i NextCell Pharma AB (”NextCell” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet i Bolagets nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Efterfrågan var hög och Företrädesemissionen övertecknades. Således har inga garantier tagits i anspråk. Genom Företr...
Läs mer
2020-06-15
BioStock: NextCell Pharma vill stöpa om behandlingsparadigmet för diabetes
BioStock har träffat Mathias Svahn, Ph.D., grundare och vd för cellterapibolaget NextCell Pharma som närmar sig resultat från sin fas II-studie inom diabetes typ-1 med den stamcellsbaserade läkemedelskandidaten ProTrans. I intervjun får vi veta mer om bolagets selektionsalgoritm som väljer ut sta...
Läs mer
2020-06-10
BioStock: NextCell Pharma ska passera flera milstolpar via emission
NextCell Pharma är ett cellterapibolag i klinisk fas II som, baserat på bolagets selektionsalgoritm, utvärderar avancerade cellterapier för autoimmuna sjukdomar, inflammatoriska tillstånd och för att motverka transplantationsavstötning. Nu ångar bolaget på mot listbyte till Nasdaq First North Gro...
Läs mer
2020-06-09
NextCells fas II-studie är avslutad – fas III förbereds
NextCell Pharma AB ("NextCell") meddelar att samtliga patienter nu lämnat ProTrans-2 och därmed är bolagets fas II-studie med läkemedelskandidaten ProTrans för behandling av diabetes typ-1, avslutad enligt plan. Data kommer att sammanställas och analyseras av oberoende statistiker för att present...
Läs mer
2020-06-03
NextCell Pharma AB offentliggör prospekt avseende företrädesemissionen och meddelar avsikt om listbyte till Nasdaq First North i juli
Styrelsen i NextCell Pharma AB (”NextCell” eller ”Bolaget”) har med anledning av den nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 25,1 MSEK (”Företrädesemissionen”), som beslutades av styrelsen och offentliggjordes den 15 maj 2020 samt godkändes av extra bolagsstämma...
Läs mer

Nyheter

2020-06-15
VD-intervju i Biostock
NextCell Pharma vill stöpa om behandlingsparadigmet för diabetes
Läs mer
2020-06-10
Artikel om NextCell Pharma i Biostock
NextCell Pharma ska passera flera milstolpar via emission
Läs mer
2020-05-06
Intervju med NextCell Pharmas VD Mathias Svahn
Vår fullrekryterade Fas 2-studie är nästan klar och vi ser därför ingen risk för förseningar trots den pågående pandemin. Resultaten förväntas som planerat under Q3.
Läs mer
2020-04-06
Stamcellsbehandlingen som skulle kunna stoppa diabetes
Diabetes ökar bland barn och unga. Idag är sjukdomen obotlig, men stamcellsbolaget NextCell Pharma tror att diabetes och flera andra sjukdomar skulle kunna behandlas med hjälp av stamceller.
Läs mer

Företagspresentationer

Ladda ner

Aktiespararnas aktiedag, 2020-05-04

CEO Mathias Svahn presenterar bolaget
Ladda ner

Hisspitch

En kortfilm där VD Mathias Svahn berättar om bolaget

Företagsanalyser

2019-06-17
Analyst Group
Bull & Bear-Analys
Kapitalinjektion möjliggör färdigställande av Fas I/II
Läs mer
2019-06-13
SvD Näringsliv
Nextcell Pharma: Cellsynt investeringstillfälle
Stamcellsbolaget Nextcell genomför just nu en företrädesemission för att finansiera den fortsatta utvecklingen av läkemedelskandidaten ProTrans. Med finansieringen löst är ett stort hinder passerat för bolaget.
Läs mer
2018-08-10
Analyst Group
Bull & Bear-Analys
Unikt stamcellsbolag med potential inom flera sjukdomsområden
Läs mer