04.

Nyheter

Här hittar du se senaste nyheterna om NextCell

Pressreleaser

2021-07-30

NextCell Pharma offentliggör Delårsrapport 3 för 2020/2021

NextCell Pharma AB (publ) (NXTCL el. NextCell) publicerar idag Delårsrapport för perioden 1 september 2020 - 31 maj 2021. Rapporten finns att ta del av på bolagets hemsida: https://www.nextcellpharma.com/investerare#finansiella-rapporter.NextCells aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market...
Läs mer
2021-06-22

NextCell delägare i samarbetsbolag för CAR-T

NextCell Pharma AB (”NextCell” eller ”Bolaget”) meddelar idag att de har investerat i ett Joint Venture tillsammans med sin mångåriga samarbetspartner och kontraktstillverkare, Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM, FamiCord Group). NextCell har förvärvat cirka 10% av aktierna i det nystartade ...
Läs mer
2021-06-17

Rådgivande möte med europeiska läkemedelsmyndigheten EMA

Stamcellsbolaget NextCell Pharma AB (”NextCell” eller ”Bolaget”) meddelar att ett vetenskapligt rådgivande möte med den europeiska läkemedelsmyndigheten har hållits rörande ProTrans och vägen fram till ett möjligt marknadsgodkännande.
Läs mer
2021-06-10

COVID-19 patient behandlad med ProTrans

NextCell Pharma AB (”NextCell” eller ”Bolaget”) meddelar att första patienten med allvarlig lunginflammation orsakad av COVID-19 nu har behandlats med ProTrans. Patienten var inlagd på Örebro Universitetssjukhus där fas 1b studien ProTrans19+SE pågår med huvudprövare docent Josefin Sundh. NextCe...
Läs mer
2021-06-08
Artikel i Läkartidningen om Gen- och Cellterapi
Professor Edvard Smith, CMO NextCell Pharma AB (”NextCell” eller ”Bolaget”) har skrivit en översiktsartikel, publicerad i Läkartidningen med titeln ”Genterapi kommer nu inom många medicinska specialiteter”, tillsammans med docent Pontus Blomberg, verksamhetschef; båda vid institutionen för labora...
Läs mer
2021-05-28
NextCell presenterar kliniska fas II-data vid ISCT 2021
NextCell Pharma AB ("NextCell") meddelar idag att de kommer att presentera sina resultat från sin fas I / II-studie med titeln "Wharton's Jelly Derived Mesenchymal Stromal Cell Treatment of Adult Patients Diagnosed With Type I Diabetes" (NCT 03406585) på International Society of Cell and Gene The...
Läs mer
2021-05-26
Studiestart för ProTrans i Covid-19
NextCell Pharma AB (”NextCell”) meddelar idag att både den kanadensiska och svenska COVID-19-studien nu har startat och kan börja inkludera patienter med allvarlig lunginflammation orsakad av SARS-CoV-2 infektion. Behandlingen riktar sig till patienter som är inlagda på sjukhus och som löper stor...
Läs mer
2021-05-21
Start av rekrytering till ProTrans-studie för behandling av COVID-19
NextCell Pharma AB (”NextCell”) meddelar idag att den svenska COVID-19-studien nu har startat och kan börja inkludera patienter med allvarlig lunginflammation orsakad av SARS-CoV-2 infektion. Behandlingen riktar sig till patienter som är inlagda på sjukhus och som löper stor risk att behöva lägga...
Läs mer
2021-04-29
NextCell Pharma offentliggör Delårsrapport 2 för 2020/2021
NextCell Pharma AB (publ) (NXTCL el. NextCell) publicerar idag Delårsrapport för perioden 1 september 2020 - 28 februari 2021. Rapporten finns att ta del av på bolagets hemsida: https://www.nextcellpharma.com/investerare#finansiella-rapporter. NextCells aktie handlas på Nasdaq First North Growth...
Läs mer
2021-04-27
Presentation av barndiabetesstudien imorgon onsdag
NextCell Pharma AB (”NextCell”) har bjudit in professor Per-Ola Carlsson att presentera studiedesign och rational för barnstudien, ProTrans-Young. Den nyligen godkända studien är en fas I/II-studie med totalt 66 patienter med nydiagnostiserad diabetes typ-1. Presentationen kommer att sändas imor...
Läs mer
2021-04-14
Barndiabetesstudie med stamceller godkänd
NextCell Pharma AB (”NextCell”) meddelar idag att Akademiska sjukhuset och huvudprövare professor Per-Ola Carlsson har fått godkännande från Läkemedelsverket och Etikprövningsmyndigheten att genomföra en klinisk läkmedelsprövning med ProTrans™ för att behandla barn och ungdomar med diabetes typ-1...
Läs mer
2021-03-31
NextCell Pharma välkomnar Consensus Sverige Select som ny aktieägare
Styrelsen i NextCell Pharma AB ("NextCell" eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande den 24 november 2020, beslutat om en riktad nyemission av 666 666 aktier (”Nyemissionen”) till Consensus Sverige Select (”Consensus”). Teckningskursen har fastställts till 15 SEK per ny a...
Läs mer

Nyheter

2020-12-16
VD-intervju i Biostock
NextCell Pharmas VD har en klar vision
Läs mer
2020-12-10
Artikel i Biostock
Nyemission ska möjliggöra Fas III-studie för Nextcells stamcellsläkemedel
Läs mer
2020-06-15
VD-intervju i Biostock
NextCell Pharma vill stöpa om behandlingsparadigmet för diabetes
Läs mer
2020-06-10
Artikel om NextCell Pharma i Biostock
NextCell Pharma ska passera flera milstolpar via emission
Läs mer
2020-05-06
Intervju med NextCell Pharmas VD Mathias Svahn
Vår fullrekryterade Fas 2-studie är nästan klar och vi ser därför ingen risk för förseningar trots den pågående pandemin. Resultaten förväntas som planerat under Q3.
Läs mer
2020-04-06
Stamcellsbehandlingen som skulle kunna stoppa diabetes
Diabetes ökar bland barn och unga. Idag är sjukdomen obotlig, men stamcellsbolaget NextCell Pharma tror att diabetes och flera andra sjukdomar skulle kunna behandlas med hjälp av stamceller.
Läs mer

Företagspresentationer

Ladda ner

Vetenskaplig presentation 2020-10-12

Oberoende diabetes- och cellterapiexperter kommenterar publicerad data.
Ladda ner

Livesänt Nyhetssläpp

NextCell Pharma - ProTrans visar signifikant effekt vid behandling av diabetes
Ladda ner

Aktiespararnas aktiedag, 2020-05-04

CEO Mathias Svahn presenterar bolaget
Ladda ner

Hisspitch

En kortfilm där VD Mathias Svahn berättar om bolaget

Företagsanalyser

2019-06-17
Analyst Group
Bull & Bear-Analys
Kapitalinjektion möjliggör färdigställande av Fas I/II
Läs mer
2019-06-13
SvD Näringsliv
Nextcell Pharma: Cellsynt investeringstillfälle
Stamcellsbolaget Nextcell genomför just nu en företrädesemission för att finansiera den fortsatta utvecklingen av läkemedelskandidaten ProTrans. Med finansieringen löst är ett stort hinder passerat för bolaget.
Läs mer
2018-08-10
Analyst Group
Bull & Bear-Analys
Unikt stamcellsbolag med potential inom flera sjukdomsområden
Läs mer