04.

Nyheter

Här hittar du se senaste nyheterna om NextCell

Pressreleaser

2021-12-13

NextCell samarbetar med T.A.D.1 och T1Dappen

NextCell Pharma AB (”NextCell” eller ”Bolaget”) har ingått ett samarbetsavtal med T.A.D.1, en ideell förening vars syfte är att öka kunskapen i samhället om typ 1-diabetes och driva projekt till stöd för alla som lever med och runt T1D. Tillsammans vill vi sprida hopp om typ 1-diabetesforskning o...
Läs mer
2021-11-24

Kommuniké från årsstämma 2021 i cellterapibolaget NextCell Pharma AB (publ)

Idag, onsdagen den 24 november 2021, hölls årsstämma för NextCell Pharma AB ("NextCell" eller ”Bolaget”). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid årsstämman. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. · Till ordförande vid årsstämman valdes Hans-Peter Ekre. · Årsst...
Läs mer
2021-11-03

Årsredovisning 2020/2021

NextCell Pharma AB ("NextCell") publicerar idag sin Årsredovisning för perioden 1 september 2020 till 31 augusti 2021. Årsredovisningen bifogas som PDF och finns tillgänglig på bolagets hemsida https://www.nextcellpharma.com/investerare#finansiella-rapporter.
Läs mer
2021-10-29

NextCell Pharma offentliggör Bokslutskommuniké för 2020/2021

NextCell Pharma AB (publ) (NXTCL) publicerar idag sin Bokslutskommuniké för perioden 1 september 2020 - 31 augusti 2021. Rapporten finns att ta del av på bolagets hemsida: https://www.nextcellpharma.com/investerare#finansiella-rapporter. NextCells aktie handlas på Nasdaq First North Growth Marke...
Läs mer
2021-10-27
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NEXTCELL PHARMA AB (PUBL)
Aktieägarna i NextCell Pharma AB (publ), org.nr 556965-8361 (“Bolaget”), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 24 november kl. 10.00 i Novum-huset, våning 6 (hiss E), Hälsovägen 7, Huddinge. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta på årsstämman ska · vara införd i den av Eur...
Läs mer
2021-10-26
Behandlingsstart med medeldos i COVID-19
NextCell Pharma AB ("NextCell" eller "Bolaget") meddelar att den kliniska prövningen ProTrans19+SE kan börja rekrytera patienter i medeldosgruppen. Tre patienter som har behandlats med låg dos av ProTrans har utvärderats kliniskt och datan har gåtts igenom av Säkerhetskommittén som nu tillåter fo...
Läs mer
2021-10-26
NextCell ökar marknadspotentialen och minskar risken för ProTrans kliniska prövingsprogram i typ 1-diabetes
NextCell Pharma AB (”NextCell” eller ”Bolaget”) uppdaterar strategin för det kliniska prövningsprogrammet i typ 1-diabetes med ProTrans. Syftet är att öka potentialen samtidigt som risken minskas. Det kan uppnås genom att invänta preliminära säkerhetsdata från den godkända ProTrans-Young barnstud...
Läs mer
2021-10-06
NextCell är inbjuden talare vid Advanced Therapy Congress i London
NextCell Pharma AB’s VD, Mathias Svahn, kommer idag att presentera resultat från de kliniska prövningarna ProTrans-1 och ProTrans-2. Evenemanget är ett av Europas viktigaste inom avancerade terapier, där ledande aktörer inom läkemedelsbranschen informeras om den senaste tekniken och lockar mer än...
Läs mer
2021-09-09
Samtliga patienter i lågdosgruppen behandlade med ProTrans
NextCell Pharma AB (”NextCell” eller ”Bolaget”) meddelar att tre patienter med Covid-19 nu har behandlats med ProTrans i den svenska studien ProTrans19+SE som bedrivs på Örebro Universitetssjukhus. Därmed är samtliga patienter i lågdosgruppen behandlade. Fullständig studietitel är: ”Behandling a...
Läs mer
2021-08-26
NextCell tillsätter en interim Chief Financial Officer
NextCell Pharma AB (”NextCell” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Patrik Fagerholm tillträder rollen som interim CFO från och med den 28 september och ersätter då nuvarande CFO, Sofia Fredrikson, som valt att avsluta sin anställning och gå vidare till annat uppdrag. Fagerholm kommer senast från ...
Läs mer
2021-08-17
NextCell söker patent för behandling av Covid-19 med ProTrans
NextCell Pharma AB (”NextCell” eller ”Bolaget”) meddelar att en patentansökan lämnats in för behandling av SARS-CoV-2 medierad svår lunginflammation med ProTrans. NextCell bygger vidare på patentansökan för läkemedelskandidaten ProTrans för behandling av autoimmuna sjukdommar och inflammatoriska...
Läs mer
2021-07-30
NextCell Pharma offentliggör Delårsrapport 3 för 2020/2021
NextCell Pharma AB (publ) (NXTCL el. NextCell) publicerar idag Delårsrapport för perioden 1 september 2020 - 31 maj 2021. Rapporten finns att ta del av på bolagets hemsida: https://www.nextcellpharma.com/investerare#finansiella-rapporter.NextCells aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market...
Läs mer

Nyheter

2020-12-16
VD-intervju i Biostock
NextCell Pharmas VD har en klar vision
Läs mer
2020-12-10
Artikel i Biostock
Nyemission ska möjliggöra Fas III-studie för Nextcells stamcellsläkemedel
Läs mer
2020-06-15
VD-intervju i Biostock
NextCell Pharma vill stöpa om behandlingsparadigmet för diabetes
Läs mer
2020-06-10
Artikel om NextCell Pharma i Biostock
NextCell Pharma ska passera flera milstolpar via emission
Läs mer
2020-05-06
Intervju med NextCell Pharmas VD Mathias Svahn
Vår fullrekryterade Fas 2-studie är nästan klar och vi ser därför ingen risk för förseningar trots den pågående pandemin. Resultaten förväntas som planerat under Q3.
Läs mer
2020-04-06
Stamcellsbehandlingen som skulle kunna stoppa diabetes
Diabetes ökar bland barn och unga. Idag är sjukdomen obotlig, men stamcellsbolaget NextCell Pharma tror att diabetes och flera andra sjukdomar skulle kunna behandlas med hjälp av stamceller.
Läs mer

Företagspresentationer

Ladda ner

Vetenskaplig presentation 2020-10-12

Oberoende diabetes- och cellterapiexperter kommenterar publicerad data.
Ladda ner

Livesänt Nyhetssläpp

NextCell Pharma - ProTrans visar signifikant effekt vid behandling av diabetes
Ladda ner

Aktiespararnas aktiedag, 2020-05-04

CEO Mathias Svahn presenterar bolaget
Ladda ner

Hisspitch

En kortfilm där VD Mathias Svahn berättar om bolaget

Företagsanalyser

2019-06-17
Analyst Group
Bull & Bear-Analys
Kapitalinjektion möjliggör färdigställande av Fas I/II
Läs mer
2019-06-13
SvD Näringsliv
Nextcell Pharma: Cellsynt investeringstillfälle
Stamcellsbolaget Nextcell genomför just nu en företrädesemission för att finansiera den fortsatta utvecklingen av läkemedelskandidaten ProTrans. Med finansieringen löst är ett stort hinder passerat för bolaget.
Läs mer
2018-08-10
Analyst Group
Bull & Bear-Analys
Unikt stamcellsbolag med potential inom flera sjukdomsområden
Läs mer