02.

Om NextCell

NextCell är ett svenskt bioteknik-bolag med huvudkontor i Huddinge, intill Karolinska Universitetssjukhuset. NextCell är ett företag med två affärsområden där den gemensamma kärnan är stamceller utvunna från navelsträngen. NextCell fokuserar på forskning och utveckling av nya stamcellsterapier och driver också en vävnadsinrättning och biobank, med tillstånd från IVO.

Affärsidé

NextCells affärsidé är att utveckla och kommersialisera stamcellsterapier med mesenkymala stamceller baserat på Bolagets egenutvecklade selektionsalgoritm, i första hand för behandling av autoimmun diabetes, samt andra typer av inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar.

Bolagets huvudkandidat, ProTrans, genomgår nu en fas-II studie efter visad effekt redan i fas-I. NextCell driver även Nordens största privata stamcellsbank, Cellaviva. Genom Cellaviva erbjuds blivande föräldrar att tillvarata och spara sitt nyfödda barns stamceller för barnets och familjens eventuella framtida medicinska behov.

Historia

NextCell grundades 2014 av VD Mathias Svahn, styrelseledamöterna professor Edvard Smith och Hans-Peter Ekre samt Dr Lena Degling Wilkingsson, då under namnet Cellaviva AB. Cellaviva etablerade Sveriges första stamcellsbank för navelsträngsblod som sparas för barnet och familjens eventuella framtida medicinska behov.

I början av 2014 blev Diamyd Medical AB en av bolagets huvudägare, och i slutet av 2014 beviljades företaget tillstånd från Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) att bedriva vävnadsinrättning. Tjänsten, familjesparande av stamceller från navelsträngsblod, lanserades på marknaden i september 2015.

År 2016 utökades tjänsten till att också inkludera navelsträngsvävnad och bolaget tog ett strategiskt beslut att även bedriva läkemedelsutveckling och stamcellsforskning. För att understryka den stora förändringen  ändrades bolagsnamnet till NextCell Pharma AB.

Beslutet att utvidga verksamheten fattades när bolaget fann en effektiv metod för att utnyttja mesenkymala stamceller, isolera och odla dem. Mesenkymala stamceller finns i olika vävnader, till exempel benmärgen. Majoriteten av befintliga studier har gjorts på stamceller från benmärg, en metod som involverar smärtsamma och omfattande förfaranden. Det finns därför fördelar med att använda navelsträngen istället, som NextCell gör. I slutet av 2016 lanserade företagets extra Cellaviva också ett alternativ för att rädda de vävnadsbildande mesenkymala stamcellerna, vilket innebär att Cellaviva idag bankerar både blodstamceller och vävnadsbildande stamceller. NextCell ansökte om tillstånd från Läkemedelsverket och inledde en klinisk prövning av läkemedelskandidaten ProTrans ™ i slutet av 2017.

Idag ligger NextCells primära fokus på att Bolagets huvudkandidat ProTrans ska bli det första läkemedlet som behandlar den underliggande sjukdomen vid diabetes typ-1.

Marknaden

Marknaden för stamcellsbehandling av autoimmun diabetes bedöms vara omfattande. För närvarande finns cirka 20-40 miljoner människor med autoimmun diabetes typ-1. Uppskattningsvis diagnostiseras 130 000 barn och lika manga vuxna varje år.

Diabetes av typ 1 är en autoimmun sjukdom som påverkar kroppens förmåga att producera insulin, ett hormon som krävs för att stabilisera blodsockernivåerna. Nuvarande standardbehandlingar syftar till att behandla symptom, vanligtvis genom att reglera blodsockernivån utan att påverka kroppens egen förmåga att producera insulin.

ProTrans™ har, till skillnad från tidigare behandlingar, visat effekt i att bevara patientens egen insulinproduktion.

Diabetes av typ 1 står för 14,9 miljarder USD i kostnader för hälsovård årligen i USA (Children’s hospital Los Angeles). Diabetes av typ 1 diagnostiseras, i motsats till typ 2, ofta tidigt i livet, vilket skapar en ännu större effekt på livskvalitet och hälsoekonomi. Cirka 1,25 miljoner amerikaner lider av sjukdomen och den globala förekomsten växer.

  • 130 000 världen över i åldern 18-40 år, vilket motsvarar målgruppen i ProTrans- studien, diagnostiseras varje år med diabetes typ-1
  • Uppskattat pris per behandling är 50 000 - 80 000 USD
  • Marknadspotentialen är 5 - 10 miljarder USD
ProTrans är särskilt lämplig för en licensierad affärsmodell och marknadspotentialen beräknas till 5 - 10 miljarder USD per år. NextCell har fått en pilotorder om 40 tUSD från ett engelskt bioteknikföretag.

Organisation

Ledning

Mathias Svahn
VD
Ph.D. och medgrundare, bakgrund som terapiområdeschef på Roche och scientific manager/projektsamordnare på Karolinska Institutet.
Sofia Fredrikson
CFO
Utbildad civilekonom med tidigare erfarenhet som auktoriserad revisor. Ansvarig för finans och rapportering.
Edvard Smith
Medicinsk Chef
MD, PhD, professor, medgrundare och medicinskt ansvarig för NextCell Pharma AB inklusive Cellaviva.
Sofie Falk Jansson
Marketing & Sales director
Marknad och försäljningsansvarig med tidiagere erfarenhet av marknadsföring från företag till konsument.
Maria Hägg
QA/RA manager
Ph.D. inom cellbiologi med erfarenhet av produktion av avancerade terapiläkemedel, ATMP.

Styrelse

Anders Essen-Möller
Styrelseordförande
Styrelseledamot och grundare av Diamyd Medical AB och Synectics Medical AB
Camilla Myhre Sandberg
Styrelsemedlem
Oberoende styrelseledamot med erfarenhet från marknadsföring inom cellterapi och regenerativ medicin, VD för Miris Holding AB.
Edvard Smith
Styrelsemedlem
Professor i molekylär genetik. Hans forskning har identifierat flera sjukdomsgener som sedermera lett till nya behandlingar.
Hans-Peter Ekre
Styrelsemedlem
Bakgrund som investment manager på Karolinska Development och forskningschef på bl.a. Pharmacia och Astra.
Pingis Hadenius
Styrelsemedlem
Civilekonom och entreprenör. Medgrundare till bl.a. Löwengrip AB, Nordic Tech House AB och Flattered AB.

Medicinska rådgivare

Edvard Smith
MD
Professor in Molecular Genetics at the Department of Laboratory Medicine, Karolinska University Hospital and Karolinska Institutet, Huddinge, Sweden.
Gunvor Ekman-Ordeberg
MD
Professor in Obstetrics and gynecology at Karolinska University Hospital and Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
Per-Ola Carlsson
MD
Professor in Medical Cell biology and experimental endocrinology at the Department of Medical Sciences, Transplantation and Regenerative medicine, Akademiska University Hospital, Uppsala, Sweden.
Timo Otonkoski
MD
Professor of Medical Stem Cell Research, Children’s Hospital and Biomedicum Stem Cell Center, Program of Molecular Neurology, University of Helsinki, Helsinki, Finland
Xiao-Dong Chen
MD
Professor and VA Research Health Scientist; Chief, Regenerative Medicine Program; Department of Physiology, University of Texas Health Science Center, San Antonio, USA

Företagsstruktur

NextCell Pharma AB har inga aktieinnehav och ingår inte i en koncern. Företaget har en bifirma, Cellaviva.