02.

Om NextCell

NextCell är ett svenskt bioteknikbolag med huvudkontor i Huddinge, intill Karolinska Universitetssjukhuset. NextCell har två affärsområden – Cellaviva och ProTrans – där den gemensamma kärnan är stamceller utvunna från navelsträngen.

Affärsidé

Vision

Utveckla banbrytande cellterapibehandlingar för behandling av autoimmuna sjukdomar och inflammatoriska tillstånd.

Mission

Leda utvecklingen inom nästa generations off-the-shelf läkemedel för cellterapibehandling.

Strategi

Kort sikt

  • Säkerställa ProTrans säkerhet och effektivitet hos barn, ungdomar och vuxna som nyligen diagnostiserats med typ 1-diabetes
  • Säkerställa produktionskapacitet vid ett flertal platser
  • Säkerställa det regulatoriska arbetet som ska leda till marknadsgodkännande

Lång sikt

  • Lansera ProTrans på marknaden för behandling av typ 1-diabetes hos en patientpopulation som omfattar barn, ungdomar och vuxna.
  • Fortsätta utvecklingen av bolagets plattformsteknologi för att utveckla nya terapier för andra inflammatoriska sjukdomar som för närvarande saknar effektiva behandlingar.

Historia

NextCell grundades 2014 av VD Mathias Svahn, styrelseledamöterna professor Edvard Smith och Hans-Peter Ekre samt Dr Lena Degling Wilkingsson, då under namnet Cellaviva AB. År 2016 utökades tjänsten till att också inkludera navelsträngsvävnad och bolaget tog ett strategiskt beslut att även bedriva läkemedelsutveckling och stamcellsforskning. I samband med det bytte bolaget namn till NextCell Pharma AB.

Nextcell historik tidslinje

Organisation

Ledning

Mathias Svahn
VD
Född 1976. Ph.D. och medgrundare, bakgrund som terapiområdeschef på Roche och scientific manager/projektsamordnare på Karolinska Institutet. Mathias Svahn har arbetat för NextCell Pharma sedan 2015. Innehav i NextCell Pharma per 28 mars 2024: 507 261 aktier.
Patrik Fagerholm
CFO
Född 1967. M.Sc. inom Economics och Business Administration. Ansvarig för finans och rapportering. Patrik Fagerholm har arbetat för NextCell Pharma sedan 2021. Innehav i NextCell Pharma per 28 mars 2024: 16 600 aktier.
Lindsay Davies
CSO
Född 1979. PhD inom biokemi och med lång erfarenhet av stromalcellbiologi och utveckling av cellterapier. I rollen som CSO ansvarar Davies för den befintliga forskningsportföljen såväl som utveckling av nya kliniska behandlingar. Lindsay Davies har arbetat för NextCell Pharma sedan 2020. Innehav i NextCell Pharma per 28 mars 2024: 0 aktier.
Edvard Smith
Medicinsk Chef
Född 1951. MD, PhD, professor, medgrundare och medicinskt ansvarig för NextCell Pharma AB inklusive Cellaviva. Professor i molekylär genetik vid Karolinska Institutet och överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Hans forskning har identifierat flera sjukdomsgener som sedermera lett till nya behandlingar. Edvard Smith har arbetat för NextCell Pharma sedan 2014. Innehav I NextCell Parma per 28 mars 2024: 144 775 aktier.
Sofie Falk Jansson
Head of Cellaviva
Född 1986. Marknad och försäljningsansvarig med tidiagere erfarenhet av marknadsföring från företag till konsument. Sofie Falk Jansson har arbetat för NextCell Pharma sedan 2018. Innehav i NextCell Pharma per 28 mars 2024; 5 066 aktier.
Sofia Sisay
Head of Clinical Trials
Född 1981. PhD inom Neurovetenskap med lång erfarenhet av att leda kliniska studier och projekt inom akademin samt industri. I rollen som Clinical Trial Manager ansvarar Sisay för alla befintliga kliniska studier och har varit projektansvarig sedan vi började med vår första kliniska prövning. Sofia Sisay har arbetat för NextCell Pharma sedan 2022. Innehav i NextCell Pharma per 28 mars 2024: 0 aktier

Styrelse

Camilla Myhre Sandberg
Styrelsemedlem
Född 1967. Oberoende i förhållande till Bolaget och dess huvudägare. Styrelseledamot med erfarenhet från marknadsföring inom cellterapi och regenerativ medicin, VD för Miris Holding AB. Styrelseledamot sedan 2017. Innehav i NextCell Pharma per 28 mars 2024: 0 aktier.
Edvard Smith
Styrelsemedlem
Född 1951. Oberoende i förhållande till Bolagets huvudägare, ingår i Bolagsledningen som Medicinsk chef. Professor i molekylär genetik vid Karolinska Institutet och överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Hans forskning har identifierat flera sjukdomsgener som sedermera lett till nya behandlingar. Styrelseledamot sedan 2014. Innehav i NextCell Pharma per 28 mars 2024: 144 775 aktier.
Hans-Peter Ekre
Styrelsemedlem
Född 1950. Oberoende till Bolaget och dess huvudägare. Bakgrund som investment manager på Karolinska Development och forskningschef på bl.a. Pharmacia och Astra. Styrelseledamot sedan 2014. Innehav i NextCell Pharma per 28 mars 2024: 139 970 aktier.

Medicinska rådgivare

Edvard Smith
MD
MD, professor, medgrundare och medicinskt ansvarig för NextCell Pharma och Cellaviva sedan 2014. Professor i molekylär genetik vid Karolinska Institutet och överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Hans forskning har identifierat flera sjukdomsgener som sedermera lett till nya behandlingar.
Gunvor Ekman-Ordeberg
MD
Professor in Obstetrics and gynecology at Karolinska University Hospital and Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
Per-Ola Carlsson
MD
Professor in Medical Cell biology and experimental endocrinology at the Department of Medical Sciences, Transplantation and Regenerative medicine, Akademiska University Hospital, Uppsala, Sweden.
Timo Otonkoski
MD
Professor of Medical Stem Cell Research, Children’s Hospital and Biomedicum Stem Cell Center, Program of Molecular Neurology, University of Helsinki, Helsinki, Finland
Xiao-Dong Chen
MD
Professor and VA Research Health Scientist; Chief, Regenerative Medicine Program; Department of Physiology, University of Texas Health Science Center, San Antonio, USA

Företagsstruktur

NextCell Pharma AB ingår inte i en koncern. Bolaget äger 8,5% av aktierna i FamicordTx. NextCell Pharma AB äger dotterbolagen Cellaviva AB och Qvance AB till 100%.