NextCells forskningschef vald till ISCT:s europeiska regionala sekreterare

2023-03-21

International Society of Cell and Gene Therapy är världsledande inom preklinisk och translationell cell- och genterapi. Dr Davies fick meddelande från ISCT:s tillträdande ordförande, ordförande för valberedningen och verkställande direktör, att hon formellt hade valts till rollen som europeisk regionalsekreterare av ISCT:s medlemmar.

Dr Davies sa, "Jag är glad över att få detta erkännande och få möjlighet att bidra till ISCT: s nästa kapitel och framtida utveckling."

Dr Davies kommer att representera NextCell och Sverige under en treårs period, i European Executive Committee, en grupp av fem av världens främsta experter kommer att representera europeiska CGT. "Jag har varit en aktiv medlem i ISCT i över 10 år, med medlemskap i kommersialiserings- och processutvecklingskommittéerna och partikelarbetsgruppen, som representerar NextCell. Jag är också mentor för ISCT:s tidiga yrkesverksamma. Det ska bli fantastiskt att få bidra vidare och ge tillbaka till ett samhälle som jag har haft så stor nytta av under min karriär."

Hon fortsätter: "Jag fick frågan av ISCT vad som skulle stå i förgrunden för min personliga agenda för Europas forum för avancerade terapier. Jag svarade att eftersom jag är en akademiker som övergick till industrin efter många år, skulle jag vilja se större stöd för akademiker och nystartade företag i Europa för att navigera i vad som kallas ”dödens dal”, att förverkliga sina idéer till en klinisk produkt. Jag vill också göra vetenskapen tillgänglig för alla. En av de centrala begränsande faktorerna med cell- och genterapiutveckling är acceptans. Vi strävar efter att förnya och utveckla nya läkemedel men om patienten inte förstår eller är rädd för sådana "futuristiska" terapier så finns det ingen plats för kommersialisering eller utbredd användning. Att arbeta med NextCell har visat mig att oavsett utvecklingsstadiet för en ny läkemedelsprodukt är kommunikation av vetenskap till våra patienter, allmänheten, en integrerad del av vår egen framgång."

Dr Davies kommer formellt att påbörja sin nya roll i juni 2023. Mer information finns att läsa på ISCT:s hemsida https://www.isctglobal.org/membership/elections

För ytterligare information om NextCell, vänligen kontakta:
Mathias Svahn, CEO
Patrik Fagerholm, CFO
Tel: 08-735 5595
E-mail: info@nextcellpharma.com
Hemsida: www.nextcellpharma.com
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/15255207/
Twitter: https://twitter.com/NextCellPharma

 

Om NextCell Pharma AB:
NextCell är ett cellterapibolag i klinisk fas II. Bolaget har utvecklat en proprietary och patenterad plattformsteknik för att framställa mesenchymala stamceller anpassade för allogen behandling av olika autoimmuna och immunologiska sjukdomar. Läkemedelkandidaten ProTrans prövas nu för behandling av typ-1-diabetes samt andningskomplikationer orsakade av Sars-CoV-2 infektion. Fokus är att ta ProTrans till ett marknadsgodkännande för typ-1 diabetes via en fas III studie. ProTrans används också i två kliniska Covid-19 studier, i Sverige och Kanada. NextCell arbetar med att färdigställa en egen GMP-facilitet för tillverkning av ProTrans. GMP-faciliteten beräknas vara redo för tillverkning av mindre mängder av ProTrans under 2023. NextCell äger även 8,5% i FamicordTX ett uppstartsbolag inom CAR-T och onkologi , samt 100% av Cellaviva, Skandinaviens största stamcellsbank för familjesparande av stamceller från navelsträngsblod och navelsträngsvävnad med tillstånd från Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO).
Ladda ner bilaga

Alla nyheter

2023-05-31
”Med ProTrans Young fördubblas vår marknadspotential”
Regulatorisk
Barnstudien ProTrans Young är hittills den största studien med cellterapiläkemedlet ProTrans från NextCell. Totalt ska 66 barn som har typ 1-diabetes behandlas med antingen ProTrans eller placebo. Här berättar NextCells VD Mathias Svahn om studien och vilka möjligheter den medför.‍
Läs merLäs mer
2023-05-30
NextCell inbjuden presentatör på International Society for Cell and Gene Therapy möte i Paris
Regulatorisk
NextCell Pharma AB:s ("NextCell" eller "Bolaget") CSO, Dr Lindsay Davies, har bjudits in att hålla en posterpresentation vid ISCT-mötet i Paris, där NextCells långtidsuppföljningsdata från deras fas II typ 1-diabetesstudie med läkemedelskandidaten ProTrans presenteras.
Läs merLäs mer
2023-04-27
NextCell Pharma offentliggör Delårsrapport 2 för 2022/2023
Regulatorisk
NextCell Pharma AB (publ) (NXTCL el. NextCell) publicerar sin Delårsrapport 2 2022/2023 för perioden 1 december 2022 - 28 februari 2023. Rapporten finns att ta del av på bolagets hemsida: https://www.nextcellpharma.com/investerare#finansiella-rapporter. NextCells aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market med kortnamn "NXTCL". Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år. 
Läs merLäs mer
2023-04-26
Banbrytande multiplicering av blodstamceller
Regulatorisk
NextCell Pharma AB (”NextCell” eller ”bolaget”) meddelar att FDA godkänt en produkt av multiplicerade stamceller från navelsträngsblod. Det är ett genombrott som kan leda till ökat intresse av privat sparande av stamceller där Cellaviva är marknadsledande i Skandinavien. Cellaviva är en del av NextCell med kontor i Stockholm och Köpenhamn.
NextCell Pharma AB (”NextCell” eller ”bolaget”) meddelar att FDA godkänt en produkt av multiplicerade stamceller från navelsträngsblod. Det är ett genombrott som kan leda till ökat intresse av privat sparande av stamceller där Cellaviva är marknadsledande i Skandinavien. Cellaviva är en del av NextC
Läs merLäs mer
2023-04-18
NextCell inbjuden talare vid European Wound Management Association i Milano
Regulatorisk
NextCell PharmaAB:s ("NextCell" eller "Bolaget") CSO, Dr Lindsay Davies,har bjudits in att hålla en presentation vid EWMA-mötet i Milano där NextCellskliniska fas II-data presenteras med deras läkemedelkandidat, ProTrans, för attbromsa sjukdomsförloppet av typ 1-diabetes.
Läs merLäs mer
2023-03-28
NextCells seminarium fas I/II klinisk studie i typ I-diabetes accepteras för publicering
Regulatorisk
NextCell Pharma AB ("NextCell" eller "Bolaget") har fått sin artikel som beskriver resultaten av den kliniska fas I/II-studien i typ 1-diabetes accepterad i den expertgranskade tidskriften Diabetologia.
Läs merLäs mer
2023-03-21
NextCells forskningschef vald till ISCT:s europeiska regionala sekreterare
Regulatorisk
NextCell Pharma AB:s ("NextCell" eller "Bolaget") CSO, Lindsay Davies, har officiellt valts till positionen som europeisk regional sekreterare för International Society for Cell and Gene Therapy.
Läs merLäs mer
2023-03-07
NextCells CSO nominerad till ISCT European Regional Secretary
Regulatorisk
NextCell Pharma AB:s ("NextCell" eller "Bolaget") CSO, Lindsay Davies, har nominerats till positionen som europeisk regional sekreterare för International Society for Cell and Gene Therapy.
Läs merLäs mer