NextCells CSO nominerad till ISCT European Regional Secretary

2023-03-07

NextCell Pharma AB:s ("NextCell"eller "Bolaget") CSO, Lindsay Davies, har nominerats till positionen som europeisk regional sekreterare för International Society for Cell and Gene Therapy.

Internationa Society of Cell and Gene Therapy är världsledande inom preklinisk och translationell cell- och genterapi. Dr Davies fick meddelande från ISCT: s President Elect, ordförande för valberedningen och VD, att styrelsen hade godkänt nomineringen.

Som svar på nomineringen sa Dr Davies: "Det är en ära att bli nominerad till denna prestigefyllda roll med ISCT.  Jag skulle vara glad över att få möjligheten att ge tillbaka till ett samhälle som har erbjudit mig så mycket under min karriärutveckling".

I framkant inom cell- och genterapi (CGT) tillhandahåller ISCT en global plattform som påverkar och leder policyutveckling, regler och banbrytande forskning genom sina kommittéer, sina white papers och utbildningsprogram. DrDavies fick frågan om vad hon skulle vilja uppnå under sin mandatperiod om hon valdes till rollen som europeisk regionalsekreterare. Hon svarade att hon skulle vilja se öppna diskussioner mellan tillsynsmyndigheter, industripartners och vårdgivare för att ta itu med frågorna om finansiella och regulatoriska hinder för europeiska CGT-utvecklare. "Som ett globalt samhälle har ISCT potential att påverka, förbättra och stärka styrning och policy med avseende på tillverkningsregler, kommersialisering och ersättningsstrategier. Jag skulle välkomna möjligheten att stödja en europeisk rörelse för att se CGT erbjudas som standardvård där det behövs, oavsett bosättningsland".

Om Dr Davies blir vald kommer hon att representera NextCell och Sverige, i European Executive Committee, en grupp om fem valda personer som har valts ut som representanter i världsklass för europeiska CGT. Dr Davies ger en sällsynt och värdefull synvinkel, efter att ha arbetat inom CGT-området i tjugo år som cellbiolog i akademin, inom translationell medicin som utvecklar CGT-produkter för kliniken och inom industrin som CSO för NextCell som arbetar för att kommersialisera sin kliniska läkemedelskandidat, ProTrans.

Omröstningen i  ISCT: s val är nu öppen för ISCT-medlemmar. Valresultatet kommer att offentliggöras efter att omröstningen avslutats den 10 mars.

 

För ytterligare information om NextCell, vänligen kontakta:

Mathias Svahn,CEO
Patrik Fagerholm,CFO
Tel: 08-735 5595
E-mail: info@nextcellpharma.com
Hemsida: www.nextcellpharma.com
 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/15255207/
Twitter: https://twitter.com/NextCellPharma

 

Certified Adviser

FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser, info@fnca.se.
 

Om NextCell Pharma AB:

NextCell är ett cellterapibolag i klinisk fas II. Bolaget har utvecklat en proprietary och patenterad plattformsteknik för att framställa mesenchymala stamceller anpassade för allogen behandling av olika autoimmuna och immunologiska sjukdomar. Läkemedelkandidaten ProTrans prövas nu för behandling av typ-1-diabetes samt andningskomplikationer orsakade av Sars-CoV-2 infektion. Fokus är att ta ProTrans till ett marknadsgodkännande för typ-1 diabetes via en fas III studie. ProTrans används också i två kliniska Covid-19 studier, i Sverige och Kanada. NextCell arbetar med att färdigställa en egen GMP-facilitet för tillverkning av ProTrans. GMP-faciliteten beräknas vara redo för tillverkning av mindre mängder av ProTrans under 2023. NextCell äger även 8,5% i FamicordTX ett uppstartsbolag inom CAR-T och onkologi , samt 100% av Cellaviva, Skandinaviens största stamcellsbank för familjesparande av stamceller från navelsträngsblod och navelsträngsvävnad med tillstånd från Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO).
Ladda ner bilaga

Alla pressmeddelanden

2023-03-28
NextCells seminarium fas I/II klinisk studie i typ I-diabetes accepteras för publicering
NextCell Pharma AB ("NextCell" eller "Bolaget") har fått sin artikel som beskriver resultaten av den kliniska fas I/II-studien i typ 1-diabetes accepterad i den expertgranskade tidskriften Diabetologia.
Läs merLäs mer
2023-03-21
NextCells forskningschef vald till ISCT:s europeiska regionala sekreterare
NextCell Pharma AB:s ("NextCell" eller "Bolaget") CSO, Lindsay Davies, har officiellt valts till positionen som europeisk regional sekreterare för International Society for Cell and Gene Therapy.
Läs merLäs mer
2023-03-07
NextCells CSO nominerad till ISCT European Regional Secretary
NextCell Pharma AB:s ("NextCell" eller "Bolaget") CSO, Lindsay Davies, har nominerats till positionen som europeisk regional sekreterare för International Society for Cell and Gene Therapy.
Läs merLäs mer
2023-01-26
NextCell Pharma offentliggör Delårsrapport 1 för 2022/2023
NextCell Pharma AB (publ) (NXTCL el. NextCell) publicerar sin Delårsrapport 1 2022/2023 för perioden 1 september 2022 - 30 november 2022. Rapporten finns att ta del av på bolagets hemsida: https://www.nextcellpharma.com/investerare#finansiella-rapporter. NextCells aktie handlas på Nasdaq First North
Läs merLäs mer
2023-01-25
ProTrans-studie i COVID-19 utökas till att även omfatta behandling av allvarlig lunginflammation orsakad av influensa, RS och HMP-virus
NextCell Pharma AB (”NextCell”) meddelar idag att Läkemedelsverket godkänt bolagets ändringsansökan för den svenska COVID-19-studien, som behandlar patienter med allvarlig lunginflammation orsakad av SARS-CoV-2 infektion, till att nu också omfatta patienter med samma symptom orsakad av influensa A,
Läs merLäs mer
2023-01-18
Positiv återkoppling gällande den pediatriska planen av EMA
NextCell Pharma AB (”NextCell”) har lämnat in ett förslag på plan till den Europeiska Läkemedelsmyndighetens pediatriska enhet (PDCO) och har mottagit positiva kommentarer samt rekommendationer för den inskickade pediatriska utvecklingsplan (på engelska pediatric investigational plan (PIP)).
Läs merLäs mer
2022-12-21
Första ungdomarna med typ-1 diabetes behandlade med ProTrans i fas-II delen
NextCell Pharma AB (”NextCell”) bidrar med stamcellsbehandlingen ProTrans till barndiabetesstudien som bedrivs vid Akademiska sjukhuset utav huvudprövare professor Per-Ola Carlsson. I slutet av oktober rekommenderade Säkerhetskommittén att fas II delen av studien skulle inledas. Nu har de två första
Läs merLäs mer
2022-11-24
Kommuniké från årsstämma 2022 i cellterapibolaget NextCell Pharma AB (publ)
Idag, torsdagen den 24 november 2022, hölls årsstämma för NextCell Pharma AB ("NextCell" eller ”Bolaget”). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid årsstämman. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.
Läs merLäs mer