NextCell uppdaterar inför NLS-days

2022-09-28

NextCell Pharma AB (”NextCell” eller ”Bolaget”) ger en statusuppdatering idag på Nordic Life Science days i Malmö. NLS days är Nordens största partnering event inom Life Science där NextCells vd Mathias Svahn kommer att delta i möten samt ge en presentation idag kl 14:12.

Cellterapibolaget NextCell Pharma AB har utvecklat en proprietary och patenterad plattformsteknik för att framställa mesenchymala stamceller med egenskaper anpassade för allogen behandling av specifika sjukdomar.

Bolagets ledande läkemedelskandidat ProTrans, utvecklas för behandling av autoimmuna sjukdomar och inflammatoriska tillstånd. Effekt och säkerhet har visats för behandling av vuxna med typ-1 diabetes(studierna ProTrans 1 och 2), och här är syftet att stoppa det autoimmuna sjukdomsförloppet och därmed bevara den kroppsegna insulinproduktion, som patienten har kvar vid behandlingstillfället. Förutom att detta kan bidra till förhöjd livskvalite hos patienterna så är det visat att kvarvarande egen insulinproduktion ger längre uppskattad levnadstid,  liksom minskade senkomplikationer.

Under oktober väntas NextCell presentera 3-årslångtidseffekt av ProTrans från studien ProTrans-OBS. I november väntas NextCell presentera 3,5-årslångtidseffekt av ProTrans ifrån studien ProTrans-Repeat.

 

En barndiabetes studie, ProTrans-Young, pågår och leds av professor Per-Ola Carlsson, Akademiska Sjukhuset, Uppsala. En första grupp patienter är färdigbehandlad, och ett säkerhetskommittens yttrande avvaktas i november och förväntas rekommendera start av andra delen av studien, som då kan inkludera nya patienter i december.

 

En pediatrisk utvecklingsplan (Paediatric InvestigationPlan, PIP) krävs för läkemedelsutveckling för behandling av barn. Planen beskriver det kliniska prövningsprogrammet fram till kommersialisering och är ett krav inför fas-3 studier. NextCell har lämnat in en ansökan, som kommer behandlas av den Europeiska Läkemedelsmyndighetens expertkommitté under slutet av året. I ansökan ingår ProTrans-3, en pivotal fas III studie för både vuxna och barn som vid positivt utfall kan ge ProTrans marknadsföringsgodkännande.

 

NextCell är ekonomiskt stabilt, och med nuvarande plan utan ytterligare kapitalbehov under kommande verksamhetsår. Godkänd pediatrisk utvecklingsplan är en förutsättning för att ansöka om en pivotal studie där barn ingår och bolaget kan komma att söka någon form av partnerskap inför start av en fas III studie.

 

NextCells GMP-facilitet är nu färdigbyggd och kvalificeringsarbete inlett. Syftet är att ta hem produktionsteknologin för att förbereda framtida tekniköverföring från NextCell till en eller flera licenstagareeller köpare av ProTrans. Samarbetet med vår kontraktstillverkare fortlöper och tillsammans kommer bolagen ha produktionskapacitet som vida överstiger behovet av ProTrans för kliniska prövningar.

 

Utöver typ-1 diabetes studier genomförs COVID-19 studier där patienter med hyperinflammation i lungorna behandlas med ProTrans. Rekryteringstakten har avtagit till följd av det minskade antalet patienter som drabbas av svår sjukdom. Den svenska studien har behandlat 5 av 9 patienter och den kanadensiska 18 av 48 patienter. Dialoger förs om hur studierna kan modifieras för att öka inklusionstakten.

NextCell är ägare till Cellaviva, Skandinaviens största stamcellsbank för familjesparande av stamceller från navelsträngsblod och navelsträngsvävnad. Verksamheten har visat på bra tillväxt under verksamhetsåret.För ytterligare information om NextCell, vänligen kontakta:
Mathias Svahn, CEO
Patrik Fagerholm, CFO
Tel: 08-735 5595
E-mail: info@nextcellpharma.com
Hemsida: www.nextcellpharma.com
 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/15255207/
Twitter: https://twitter.com/NextCellPharma
 
Om NextCell Pharma AB:
NextCell är ett cellterapibolag i fas II med läkemedelskandidaten ProTrans för behandling av typ 1-diabetes. Fokus är att ta ProTrans till ett marknadsgodkännande via en fas III studie. ProTrans används också i två kliniska Covid-19 studier, i Örebro samt Montreal (Kanada).NextCell arbetar med att färdigställa en egen GMP-facilitet för tillverkning av ProTrans. GMP-faciliteten beräknas vara redo för tillverkning av mindre mängder av ProTrans under 2023. NextCell äger även 8,5% i FamicordTX ett uppstartsbolag inom CAR-T och onkologi samt 100% av Cellaviva, Skandinaviens största stamcellsbank för familjesparande av stamceller från navelsträngsblod och navelsträngsvävnad med tillstånd från Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO).

Ladda ner bilaga

Alla nyheter

2023-09-05
NextCell Pharma presenterar på konferensen Advanced Therapies Europe
Regulatorisk
NextCell Pharma medverkar på Advanced Therapies Europe, en europeisk konferens i Portugal om avancerade cellterapier. NextCells CSO Dr. Lindsay Davies ska berätta om NextCells plattformsteknologi och den internationellt uppmärksammade forskningen som ligger till grund för att ta fram läkemedlet ProTrans mot typ 1-diabetes.
Läs merLäs mer
2023-08-08
ProTrans och NextCell uppmärksammas internationellt
Regulatorisk
Resultaten från professor Per-Ola Carlsson, huvudprövare för NextCells fas I/II-studie med ProTrans-stromaceller för typ 1-diabetes är nu publicerade och presenterade i Up-front-delen av det senaste numret av Diabetologia. Artikeln valdes ut av redaktören som värd särskild uppmärksamhet för sin höga kvalitet och intresse för diabetesområdet. Dessutom har artikeln redan citerats i en internationell vetenskaplig tidskrift.
Läs merLäs mer
2023-07-27
NextCell Pharma offentliggör Delårsrapport 3 för 2022/2023
Regulatorisk
NextCell Pharma AB (publ) (NXTCL el. NextCell) publicerar sin Delårsrapport 3 2022/2023 för perioden 1 mars 2023 - 31 maj 2023. Rapporten finns att ta del av på bolagets hemsida: https://www.nextcellpharma.com/investerare#finansiella-rapporter. NextCells aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market med kortnamn "NXTCL". Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.   
Läs merLäs mer
2023-07-05
Behandlingstart med högdos av ProTrans för svår lunginflammation
Regulatorisk
NextCell Pharma AB ("NextCell" eller "Bolaget") meddelar att den kliniska prövningen ProTrans 19+SE (även kallad Protrans V) kan börja rekrytera patienter i högdosgruppen som är den sista dosgruppen. Tre patienter som har behandlats med medeldos av ProTrans har utvärderats kliniskt och datan har gåtts igenom av Säkerhetskommittén som nu tillåter fortsatt behandling med högdos av ProTrans för svår lunginflammation orsakad av COVID-19, Influensa, Humant metapneumovirus och RS-virus.
Läs merLäs mer
2023-05-31
”Med ProTrans Young fördubblas vår marknadspotential”
Regulatorisk
Barnstudien ProTrans Young är hittills den största studien med cellterapiläkemedlet ProTrans från NextCell. Totalt ska 66 barn som har typ 1-diabetes behandlas med antingen ProTrans eller placebo. Här berättar NextCells VD Mathias Svahn om studien och vilka möjligheter den medför.‍
Läs merLäs mer
2023-05-30
NextCell inbjuden presentatör på International Society for Cell and Gene Therapy möte i Paris
Regulatorisk
NextCell Pharma AB:s ("NextCell" eller "Bolaget") CSO, Dr Lindsay Davies, har bjudits in att hålla en posterpresentation vid ISCT-mötet i Paris, där NextCells långtidsuppföljningsdata från deras fas II typ 1-diabetesstudie med läkemedelskandidaten ProTrans presenteras.
Läs merLäs mer
2023-04-27
NextCell Pharma offentliggör Delårsrapport 2 för 2022/2023
Regulatorisk
NextCell Pharma AB (publ) (NXTCL el. NextCell) publicerar sin Delårsrapport 2 2022/2023 för perioden 1 december 2022 - 28 februari 2023. Rapporten finns att ta del av på bolagets hemsida: https://www.nextcellpharma.com/investerare#finansiella-rapporter. NextCells aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market med kortnamn "NXTCL". Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år. 
Läs merLäs mer
2023-04-26
Banbrytande multiplicering av blodstamceller
Regulatorisk
NextCell Pharma AB (”NextCell” eller ”bolaget”) meddelar att FDA godkänt en produkt av multiplicerade stamceller från navelsträngsblod. Det är ett genombrott som kan leda till ökat intresse av privat sparande av stamceller där Cellaviva är marknadsledande i Skandinavien. Cellaviva är en del av NextCell med kontor i Stockholm och Köpenhamn.
NextCell Pharma AB (”NextCell” eller ”bolaget”) meddelar att FDA godkänt en produkt av multiplicerade stamceller från navelsträngsblod. Det är ett genombrott som kan leda till ökat intresse av privat sparande av stamceller där Cellaviva är marknadsledande i Skandinavien. Cellaviva är en del av NextC
Läs merLäs mer