NextCell publicerar debattartikel med ISCT

2022-10-11

NextCell Pharma AB ("NextCell" eller "Bolaget") publicerade förra veckan en debattartikel om partiklar i cell- och genterapiprodukter med International Society for Cell and Gene Therapy's Process Development, Manufacturing and Analytics Committee i tidskriften Cytotherapy.

NextCell Pharma AB är ett cellterapibolag som arbetar med utveckling och kommersialisering av cellterapin ProTrans. Denna produkt, med sin egenutvecklade plattformsteknologi, är i klinisk utveckling för behandling av autoimmuna tillstånd, såsom typ I-diabetes och inflammatoriska tillstånd som viral lunginflammation.

NextCells VD, Mathias Svahn och forskningschef, Lindsay Davies är aktiva medlemmar i International Society for Cell and Gene Therapy (ISCT), det ledande globala sällskapet för utveckling och kommersialisering av avancerade terapier. Dr Davies är medlem i både ISCT Commercialization Committee och Process Development, Manufacturing and Analytics Committee. Hon är även mentor för nytillkomna kollegor verksamma inom cellterapier. Arbetsgruppen för processutveckling, tillverkning och analys samlar forskare och cell- och genterapiföretag, i alla stadier av kommersiell utveckling, för att diskutera aktuella frågor i terapiarenan och leda utvecklingen inom dessa områden av klinisk utveckling.

”Det har varit fantastiskt att arbeta med en så mångsidig och kunnig grupp med forskare och affärsutvecklare från hela världen för att diskutera vägen framåt för cell- och genterapiutveckling. NextCell-teamet har åtagit sig att aktivt delta i att främja kunskap och förståelse, främja regulatorisk förändring och därigenom säkerställa bredare tillgänglighet av säkra cell- och genterapier för patienter”, säger Dr Davies.

Förra veckan publicerade Lindsay Davies och kommitteen för Process Development,Manufacturing and Analysis, en debattartikel i tidskriften Cytotherapy. Artikeln med titeln "Partiklar finns överallt, men är de skadliga i cell-och genterapier?" behandlar den potentiella frågan om att utvärdera partiklar i cell- och genterapiprodukter och behovet av regler för att skilja denna distinkta klass av läkemedel från andra, mer traditionella läkemedelsprodukter.


Den publicerade artikeln kan nås gratis på https://authors.elsevier.com/a/1fpxZ5DBIBTE%7EZ fram till den 16 november 2022.


För ytterligare information om NextCell, vänligen kontakta:

Mathias Svahn, CEO
Patrik Fagerholm, CFO
Tel: 08-735 5595
E-mail: info@nextcellpharma.com
Hemsida: www.nextcellpharma.com
 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/15255207/
Twitter: https://twitter.com/NextCellPharma

Om NextCell Pharma AB:

NextCell är ett cellterapibolag i fas II med läkemedelskandidaten ProTrans för behandling av typ 1-diabetes. Fokus är att ta ProTrans till ett marknadsgodkännande via en fas III studie. ProTrans används också i två kliniska Covid-19 studier, i Örebro samt Montreal (Kanada).NextCell arbetar med att färdigställa en egen GMP-facilitet för tillverkning av ProTrans. GMP-faciliteten beräknas vara redo för tillverkning av mindre mängder av ProTrans under 2023. NextCell äger även 8,5% i FamicordTX ett uppstartsbolag inom CAR-T och onkologi samt 100% av Cellaviva, Skandinaviens största stamcellsbank för familjesparande av stamceller från navelsträngsblod och navelsträngsvävnad med tillstånd från Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO).

Ladda ner bilaga

Alla pressmeddelanden

2023-03-28
NextCells seminarium fas I/II klinisk studie i typ I-diabetes accepteras för publicering
NextCell Pharma AB ("NextCell" eller "Bolaget") har fått sin artikel som beskriver resultaten av den kliniska fas I/II-studien i typ 1-diabetes accepterad i den expertgranskade tidskriften Diabetologia.
Läs merLäs mer
2023-03-21
NextCells forskningschef vald till ISCT:s europeiska regionala sekreterare
NextCell Pharma AB:s ("NextCell" eller "Bolaget") CSO, Lindsay Davies, har officiellt valts till positionen som europeisk regional sekreterare för International Society for Cell and Gene Therapy.
Läs merLäs mer
2023-03-07
NextCells CSO nominerad till ISCT European Regional Secretary
NextCell Pharma AB:s ("NextCell" eller "Bolaget") CSO, Lindsay Davies, har nominerats till positionen som europeisk regional sekreterare för International Society for Cell and Gene Therapy.
Läs merLäs mer
2023-01-26
NextCell Pharma offentliggör Delårsrapport 1 för 2022/2023
NextCell Pharma AB (publ) (NXTCL el. NextCell) publicerar sin Delårsrapport 1 2022/2023 för perioden 1 september 2022 - 30 november 2022. Rapporten finns att ta del av på bolagets hemsida: https://www.nextcellpharma.com/investerare#finansiella-rapporter. NextCells aktie handlas på Nasdaq First North
Läs merLäs mer
2023-01-25
ProTrans-studie i COVID-19 utökas till att även omfatta behandling av allvarlig lunginflammation orsakad av influensa, RS och HMP-virus
NextCell Pharma AB (”NextCell”) meddelar idag att Läkemedelsverket godkänt bolagets ändringsansökan för den svenska COVID-19-studien, som behandlar patienter med allvarlig lunginflammation orsakad av SARS-CoV-2 infektion, till att nu också omfatta patienter med samma symptom orsakad av influensa A,
Läs merLäs mer
2023-01-18
Positiv återkoppling gällande den pediatriska planen av EMA
NextCell Pharma AB (”NextCell”) har lämnat in ett förslag på plan till den Europeiska Läkemedelsmyndighetens pediatriska enhet (PDCO) och har mottagit positiva kommentarer samt rekommendationer för den inskickade pediatriska utvecklingsplan (på engelska pediatric investigational plan (PIP)).
Läs merLäs mer
2022-12-21
Första ungdomarna med typ-1 diabetes behandlade med ProTrans i fas-II delen
NextCell Pharma AB (”NextCell”) bidrar med stamcellsbehandlingen ProTrans till barndiabetesstudien som bedrivs vid Akademiska sjukhuset utav huvudprövare professor Per-Ola Carlsson. I slutet av oktober rekommenderade Säkerhetskommittén att fas II delen av studien skulle inledas. Nu har de två första
Läs merLäs mer
2022-11-24
Kommuniké från årsstämma 2022 i cellterapibolaget NextCell Pharma AB (publ)
Idag, torsdagen den 24 november 2022, hölls årsstämma för NextCell Pharma AB ("NextCell" eller ”Bolaget”). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid årsstämman. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.
Läs merLäs mer