NextCell Pharma AB offentliggör tilläggsprospekt

NextCell Pharma AB (”NextCell”) offentliggör härmed tilläggsprospekt med anledning av det pressmeddelande som bolaget har offentliggjort den 5 juni 2017, efter att bolagets prospekt godkänts av Finansinspektionen inför bolagets emission av units med teckningstid den...

VD-intervju med Mathias Svahn

Stamcellsbolaget NextCell Pharma AB (”NextCell”) genomför för närvarande en emission av units inför planerad notering på AktieTorget. Första planerade handelsdag är den 13 juli 2017. Med anledning av emissionen och den planerade noteringen ställs nedan några frågor...