Stamcellsbolaget NextCell Pharma AB (”NextCell”) genomför för närvarande en emission av units inför planerad notering på AktieTorget. Första planerade handelsdag är den 13 juli 2017. Med anledning av emissionen och den planerade noteringen ställs nedan några frågor till bolagets VD, Mathias Svahn.