Oändliga möjligheter

Den klassiska definitionen av en stamcell kräver att den har två egenskaper:

  1. Självförnyelse: Kapaciteten att genomgå ett stort antal celldelningar med bibehållna egenskaper.
  2. Potenta: Kunna differentiera (mogna ut) till specialiserade celltyper. Den mest omogna typen av stamcell som kan bli vilken celltyp som helst heter totipotenta, emedan pluripotenta kan bli många typer. Multipotenta eller unipotenta kallas ibland stamceller trots att de endast kan differentiera till ett några eller en enda mogen celltyp.

Stamcellers egenskaper gör dem attraktiva för behandling av:

  • Regenerativ Medicin
  • Genterapi
  • Inflammation
  • Autoimmuna sjukdomar
  • Cancer
   
Kontakt Karolinska Institutet Science Park Hälsovägen 7, 141 57 Huddinge info@nextcellpharma.com +46 (0)8 735 55 95