Mesenkymala

Stamceller

Mesenkymala stamceller (MSC) eller bindvävsbildande stamceller som de också kallas, är multipotenta stromaceller som kan differentiera till olika celltyper, inklusive: osteoblaster (benceller), kondrocyter (broskceller), myocyter (muskelceller) och adipocyter (fettceller). Dessa celler har också visat sig kunna påverka immunsystemet genom aktivering, dämpa och modulering. Experimentell behandling i:

  • Regenerativ Medicin, återskapa sjuk eller skadad vävnad
  • Aktivering av immunförsvaret för att behandla cancer
  • Dämpa immunförsvaret för att behandla avstötningsreaktioner vid benmärgstransplantation och organtransplantation
  • Immunomodulering för behandling av autoimmuna sjukdomar
   
Kontakt Karolinska Institutet Science Park Hälsovägen 7, 141 57 Huddinge info@nextcellpharma.com +46 (0)8 735 55 95