Financial calendar 2020

Q1 report, 2020

31 January, 2020

Q2 Report, 2020

30 April, 2020

Årsstämma December, 2020

Q3 Report, 2020

30 July, 2020

Year End Report 2020         31 October, 2020

Årsstämmor

Extra bolagsstämma

Finansiell Kalender 2019

Q1 Report, 2019

31 January, 2019

Q2 Report, 2019

30 April, 2019

Årsstämma

5 December, 2019

Q3 Report, 2019

31 July, 2019

      Year End Report 2019

31 October, 2019

Finansiell Kalender 2018

Q1 Report, 2018

31 January, 2018

Q2 Report, 2018

30 April, 2018

Årsstämma

5 December, 2018

Q3 Report, 2018

31 July, 2018

      Year End Report 2018

31 October, 2018

Finansiell Kalender 2017

Interim Report, 2017

31 July, 2017

Year End Report, 2017

31 October, 2017

Year End Report, 2017

31 October, 2017

Annual Report, 2017

14 November, 2017

Annual General Meeting,

5 December, 2017

Informationsspridning

Utdelning och Transparens

Utdelning

NextCell har hittills inte utbetalat någon utdelning till sina aktieägare. Företaget befinner sig i en utvecklingsfas, och eventuellt överskott planeras främst för reinvestering i bolagets utveckling. Det finns risk för att framtida kassaflöden inte överstiger företagets kapitalkrav och att framtida årsstämmor inte kommer att besluta om framtida utdelningar.

Transparens

Shares in NextCell Pharma AB are traded on Spotlight Markets as per July 2017.

List of 5 largest shareholders as per 2019-08-31

Owners / Shares / Percentage

Diamyd Medical AB* / 2 453 485 / 12,82
Avanza Pension** / 2 328 016 / 12,16
Anders Essen-Möller*** / 911 721 / 4,76
Polski Bank Komorek Macierzystych S.A. / 580 483 / 3,03
Nordnet Pensionsförsäkring AB / 506 611 / 2,65
* NextCell’s Board Chairman Anders Essen-Möller owns 14.6% of the shares and 36.3 of the votes in Diamyd Medical AB.** Chairman Anders Essen-Möller holds shares corresponding to 4,98 percent (558 885 shares) of votes and capital in NextCell which is managed through Avanza Pension. This is in addition to his directly registered share holdings. *** Anders Essen-Möller is the Board Chairman of NextCell. **** Numbers are close approximations and can deviate slightly form reality

Share price

The current share price is available on Spotlight Stock market. https://spotlightstockmarket.com/sv/bolag/irabout?InstrumentId=XSAT01001768

Dokumentation

Bolagsstyrning

Revisor

Bo Åsell Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) Torsgatan 21, 113 97 Stockholm Bo Åsell is an Authorized Public Accountant and a member of FAR, the institute for the accountancy profession in Sweden

Bolagsordning

Valberedningen

ingen information tillgänglig

Incentive Programmes

NextCell Pharma AB har för närvarande inga aktiva incitamentsprogram.

Dokumentation

Arkiverade dokument från IPO 2017

NextCell and its activities are supported by EIT (Health), an EU body
 
Kontakt Karolinska Institutet Science Park Hälsovägen 7, 141 57 Huddinge info@nextcellpharma.com +46 (0)8 735 55 95