Welcome home to NextCell Pharma AB.

 

 The company is located in Karolinska Institutet Science Park, adjacent to the Karolinska University Hospital, in Huddinge. The region includes a cluster for stem cell research and is a perfect location for advancing stem cell technologies. NextCell Pharma is a tissue establishment and primary biobank, classified as healthcare provider. Its activities are inspected by the government agency, The Health and Social Care Inspectorate (IVO).

 

Här är vi

Ledning

Mathias Svahn, VD  Ph.D. och medgrundare, bakgrund som terapiområdeschef på Roche och scientific manager/projektsamordnare på Karolinska Institutet.

Sofia Fredrikson, CFO Sofia Fredrikson, CFO civilekonom med tidigare erfarenhet som auktoriserad revisor. Ansvarig för finans och rapportering.

Leo Groenewegen, Business Developer BBA, Health Economist, ansvarig för affärsutveckling.

Edvard Smith, Medicinsk Chef MD, PhD, professor, medgrundare och medicinskt ansvarig för NextCell Pharma AB inklusive Cellaviva.

Sofie Falk Jansson, Marketing & Sales director, experienced marketeer within business to consumer.

Maria Hägg, QA/RA manager Ph.D. Background from clinical grade cell production and advanced therapeutic medicinal products (ATMP).

Här är vi

Styrelse

Anders Essen-Möller (styrelseordförande)
Styrelseledamot och grundare av Diamyd Medical AB och Synectics Medical AB

Camilla Myhre Sandberg Oberoende styrelseledamot med erfarenhet från marknadsföring inom cellterapi och regenerativ medicin, VD för Miris Holding AB.
Edvard Smith Professor i molekylär genetik. Hans forskning har identifierat flera sjukdomsgener som sedermera lett till nya behandlingar.

Hans-Peter Ekre Bakgrund som investment manager på Karolinska Development och forskningschef på bl.a. Pharmacia och Astra.

Pingis Hadenius civilekonom och entreprenör. Medgrundare till bl.a. Löwengrip AB, Nordic Tech House AB och Flattered AB.

Här är vi

Scientific Advisors

Edvard Smith, MD, Professor in Molecular Genetics at the Department of Laboratory Medicine, Karolinska University Hospital and Karolinska Institutet, Huddinge, Sweden.

Gunvor Ekman-Ordeberg, MD, professor in Obstetrics and gynecology at Karolinska University Hospital and Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.

Per-Ola Carlsson, MD, professor in Medical Cell biology and experimental endocrinology at the Department of Medical Sciences, Transplantation and Regenerative medicine, Akademiska University Hospital, Uppsala, Sweden.

Timo Otonkoski, M.D. Professor of Medical Stem Cell Research, Children’s Hospital and Biomedicum Stem Cell Center, Program of Molecular Neurology, University of Helsinki, Helsinki, Finland

Xiao-Dong Chen, MD, Professor and VA Research Health Scientist; Chief, Regenerative Medicine Program; Department of Physiology, University of Texas Health Science Center, San Antonio, USA

Vad vi gör

Verksamhet

NextCell är verksamt inom stamcellsforskning, ett fält som kan revolutionera hur sjukdomar behandlas i framtiden. Företaget utvecklar läkemedelskandidaten ProTrans ™ för behandling av autoimmuna sjukdomar och inflammatoriska tillstånd samt för att motverka avstötning vid organtransplantation. En klinisk läkemedelsprövning fas I/II med ProTrans ™ för behandling av typ-1 diabetes pågår. Njurtransplantationer har blivit standardbehandling vid komplicerade njursjukdomar. NextCells mål är att ProTrans ™ ska användas för att hjälpa kroppen att acceptera den transplanterade njuren. NextCell äger varumärket Cellaviva, Sveriges första stamcellsbank för familjesparande - ett globalt väletablerat verksamhetsområde.

NextCell - Historia och Framtid

NextCell grundades 2014 av VD Mathias Svahn, styrelseledamöter professor Edvard Smith och Hans-Peter Ekre och Dr Lena Degling Wilkingsson. Företaget hette från början Cellaviva AB och etablerade Sveriges första stamcellsbank för navelsträngsblod som sparas för barnet och familjens framtid. I början av 2014 blev Diamyd Medical AB en av bolagets huvudägare, och i slutet av 2014 beviljades företaget tillstånd från Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) att bedriva vävnadsinrättning. Tjänsten, familjesparande av stamceller från navelsträngsblod, lanserades på marknaden i september 2015. År 2016 utökades tjänsten till att också inkludera navelsträngsvävnad och bolaget tog ett strategiskt beslut att bedriva läkemedelsutveckling och stamcellsforskning. För att understryka den stora förändringen så ändrades namnet till NextCell Pharma AB. 


The decision to expand was made when the company, through its Cellaviva activities, found an effective method for harnessing mesenchymal stem cells, and isolating and cultivating them. Mesenchymal stem cells are found in various tissues and are taken from the bone marrow, for instance. The majority of existing studies have been done on stem cells from bone marrow, an approach which involves painful, extensive procedures. 
There are therefore advantages to using the umbelical cord instead, as NextCell does. Therefore, in late 2016 the company’s auxiliary Cellaviva also launched an option to save the tissue-forming mesenchymal stem cells, which means that at the time of writing, Cellaviva saves both blood stem cells and tissue-forming stem cells. NextCell applied and started a clinical trial of its candidate drug ProTrans™ in late 2017. The clinical study encompasses small groups of diabetes patients with a safety assessment as the primary endpoint. The patients’ ability to produce insulin will be measured before treatment, and compared with the corresponding ability treatment. The change over time will be measured on individual basis. The hope is that the patients treated with ProTrans™ can retain their insulin-producing ability (measured as C-peptide) better than patients in the control group, who are expected to show lower concentrations of C-peptide over time. The initial clinical study has limited opportunity to show efficacy, and the company hopes to extend the study following proven safety, and to include further patients. If the Swedish Medical Products Agency and the principal investigator allow, data from the initial study can be reused in a Phase II study and hopefully bring some statistical significance to the results

Marknad

Styrelsen anser att marknaden för stamcellsbehandling av autoimmun diabetes är omfattande. För närvarande finns cirka 20-40 miljoner människor med autoimmun typ 1-diabetes, och cirka 80 000 diagnostiseras varje år, många av dem barn. Det finns också en lika vanlig, men långsammare, framväxande form av autoimmun diabetes bland vuxna, känd som latent autoimmun diabetes hos vuxna (LADA). Autoimmun diabetes diagnostiseras alltmer med blodprov, där förekomsten av minst två antikroppar mot de insulinproducerande betacellerna indikerar förekomsten av den autoimmuna sjukdomen. Vid autoimmun diabetes attackeras de insulinproducerande betacellerna av kroppens immunsystem tills patienten inte längre kan producera tillräckligt med eget insulin för att hålla blodsockerkoncentrationen inom normala gränser. NextCell siktar på att behandla patienter med diabetes med ProTrans ™ i form av transplanterade stamceller, med syfte att dämpa kroppens autoimmuna reaktion emot beta-cellerna och därigenom potentiellt leda till en normal nivå av blodsockerkoncentration. Styrelsen uppskattar att marknadspotentialen för ett läkemedel som ProTrans för behandling av autoimmun diabetes är flera miljarder dollar per år. NextCell känner inte till något läkemedel som botar patienten från sjukdomen.

Varje år utförs cirka 50 000 njurtransplantationer med njurar från avlidna givare. Olika komplikationer kan uppstå vid transplantation av en njure, en är att mottagarens kropp inte accepterar den nya njuren och i stället försöker avvisa den. Risken för avstötning är mycket högre om njuren tas från en avliden givare än från en levande givare. Styrelsen anser att företagets produkt, ProTrans ™, potentiellt kan användas för att skydda det transplanterade organet och skapa förutsättningar för mottagarens immunförsvar att acceptera den nya njuren. Företaget anser därför att behovet av immunosuppressiva läkemedel skulle minska. Immunsuppressiva läkemedel används så att kroppens immunsystem reagerar patologiskt, dvs på ett vanligt sätt. Immunsuppressiva medel används till exempel i många autoimmuna sjukdomar och lägger en allvarlig belastning på patientens hälsa. De gör kroppen känslig för virus, bakterier och parasitära infektioner, och styrelsen anser därför att det finns en stor marknadspotential för ProTrans ™ vid njurtransplantation. Styrelsen uppskattar denna marknadspotential på flera miljarder dollar globalt.

Cellaviva is Sweden’s first stem cell bank. Cellaviva has been on the market since September 2015, but has not yet made a market breakthrough. 

Företagsstruktur

NextCell Pharma AB har inga aktieinnehav och ingår inte i en koncern. Företaget har en bifirma, Cellaviva.

NextCell and its activities are supported by EIT (Health), an EU body

 

Kontakt

Karolinska Institutet Science Park
Hälsovägen 7, 141 57 Huddinge
info@nextcellpharma.com
+46 (0)8 735 55 95