Medicinsk Revolution med Stamceller

 

På liknande sätt som IT-revolutionen har förändrat hur vi hantera data och kommunikation, kommer stamceller att revolutionera medicinsk behandling, inklusive behandlingar av cancer, inflammatoriska och autoimmuna störningar samt regenerering av ny vävnad.

Se vår senaste film om våra framsteg i vår diabetesforskning

Vad vi gör

Pågående klinisk läkemedelsprövning med ProTrans

NextCell Pharma genomför en klinisk prövning med ProTrans för behandling av patienter med typ 1-diabetes som är 18-40 år. De ska ha fått sin diagnos för max 2 år sedan. och fortfarande har viss insulinproduktion. Studien är en tvådelad fas I / II-design som utvärderar säkerhet och effekt av ProTrans. I den första delen används en dos-eskalering med tre patienter i 3 doskohorter för att utvärdera säkerheten, totalt 9 patienter. Den andra delen av studien inleds efter att alla patienter i första delen har varit på 1 månads uppföljningsbesök. Den andra delen omfattar 15 patienter som randomiseras till aktiv behandling eller placebo (2:1 ratio), både patienter och utredare är blinda.

Studiens sponsor är NextCell och huvudprövare och ansvarig läkare är professor Per-Ola Carlsson, som arbetar vid Uppsala Universitet och Uppsala Akademiska Sjukhus. Studien utförs i samarbete med Karolinska Trial Alliance på KTA-fas I-enheten på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Professor Ulf Smith MD, PhD, professor Anders Fasth, MD, PhD och professor Åke Lernmark PhD, utgör tillsammans säkerhetskommittén med Ulf Smith som ordförande.

Update on the clinical trial: Now recruiting patients into phase-II of the trial!

Erhållna milstolpar

2019-01-30

Första två patienterna har behandlats i fas II delen av den kliniska prövningen

2018-10-25

Säkerhetskommittén rekommenderar start av del 2

2018-10-14

Samtliga tre patienter i högdoskohorten behandlade

2018-06-29  

Säkerhetskommittén rekommenderar att studien går vidare med högdoskohorten

2018-05-18

Samtliga tre patienter i medeldoskohorten behandlade

2018-03-27

Säkerhetskommittén rekommenderar att studien går vidare med medeldoshohorten

2018-02-22

Samtliga tre patienter i lågdoskohorten behandlade

 

2018-01-23

Första patienten behandlad

2018-01-03

Första patienten inkluderad

2017-12-15

Första tillverkningssatsen av ProTrans frisläpps för användning i den kliniska studien

2017-11-28

Initieringsmöte på Karolinska Trial Alliance, Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge

2017-11-20

Karolinska Center för Cellterapi godkänner att studien genomförs på Karolinska Universitetssjukhuset

2017-10-17

Läkemedelsverket godkänner ansökan om klinisk läkemedelsprövning

2017-09-04

Etikprövningsnämnden godkänner ansökan om klinisk prövning

2017-07-24

Ansökan om klinisk läkemedelsprövning inlämnad

 

Stamceller har obegränsade användningsområden

 

Hematopoetiska (blodbildande) Stamceller

 

Mesenkymala (bindvävsbildande) Stamceller

NextCell är ett innovativt Life Science-bolag som utvecklar avancerade cellterapier för sjukdomar med stort medicinskt behov så som autoimmuna sjukdomar och motverka avstötning vid transplantation. Cellaviva är Sveriges första stamcellsbank för familjesparande och har kompetens och erfarenhet av stamceller från navelsträngsvävnad. Diamyd Medical driver en rad kliniska prövningar med kliniska prövningar inom autoimmun diabetes. Tillsammans har vi skapat ett synergistiskt partnerskap för att NextCell första produkt ProTrans till klinisk läkemedelsprövning.

Typ 1 Diabetes

Typ 1-diabetes är en autoimmun sjukdom där immunsystemet attackerar de insulinproducerande cellerna i bukspottkörteln. Orsakerna till denna autoimmuna reaktion är inte kända och är inte kopplad till påverkbara livsstilsfaktorer. Det finns inget botemedel och kan inte förhindras. Endast 5% av personer med diabetes har denna form av sjukdomen som vanligtvis diagnostiseras hos barn och unga vuxna. Mellan 20-40 miljoner lever med typ 1-diabetes över hela världen.

ProTrans ges till patienter inom 2 år från diagnos. Det är stamcellernas immunmodulerande effekt som är anledningen till behandling med ProTrans, för att skydda de insulinproducerande cellerna och att dämpa immunsystemet. Effekten kan vara övergående, vilket resulterar i att sjukdomsförloppet bromsas in, men målet är att omprogrammera immunsystemet för att acceptera kroppens egna insulinproducerande celler.

Vad vi gör

ProTrans - mot Autoimmuna Sjukdomar & Inflammatoriska Tillstånd så som Transplantation

Vi utvecklar ProTrans för stamcellernas bevisade immunomodulerande effekt. En möjlig behandling av autoimmuna sjukdomar och inflammatoriska tillstånd som vid avstötningsreaktion av ett transplanterat organ.

Vad vi gör

En produkt som kan lagerföras

ProTrans är ett läkemedel som kan lagerhållas för enkel logistik och snabb behandling. Den aktiva substansen är mesenkymala stamceller och ProTrans klassificeras som en Avancerad Cellterapi (ATMP).

Njurtransplantation

Njurtransplantation har blivit standardbehandling för patienter med långt gången njursjukdom. Antalet transplantationer har ökat snabbt de senaste två decennierna. Efterfrågan på organ har dock ökat ännu mer. Organ från avlidna donatorer står för en stor andel av alla transplantationer, 50 000 årligen. Kriterierna för en acceptabel njure har modifierats för att inkludera så kallade marginal njurar och givare. Transplantationer med organ som ligger på gränsen för vad som kan accepteras har högre risk för avstötning.

Bakgrunden till att ge ProTrans till patienten i samband med transplantation för att skydda njuren och ge den tid att anpassa sig till kroppen. Högriskpatienter skulle få ProTrans utöver standard immunosuppression med syftet att motverka avstötning av njurar av sämre kvalitet.

Två Affärsområden som baseras på samma teknologi

NextCell Pharma utvecklar nya behandlingar med stamceller från navelsträngsvävnad. Navelsträngen är en rik källa på unga och livskraftiga stamceller som kan samlas in utan något ingrepp. Vi tillvaratar en restprodukt.

ProTrans™ utvecklas av NextCell med bolagets patentansökta selektionsalgoritm. Läkemedelskandidaten ProTrans är en stamcellsprodukt av typen mesenkymala stemceller från navelsträngen som har regenerativ och immundämpande effekt.

Cellaviva™ är NextCells produktnamn på familjesparande av stamceller. Vi erbjuder blivande föräldrar en service för att tillvarata sitt barns stamceller och spara dem i vår biobank för barnet och familjens framtid.

Cellaviva

Cellaviva kommer alltid att vara Sveriges första stamcellsbank för familjesparande och är den enda biobanken med godkännande från svenska myndigheter. Cellaviva och NextCell Pharma har en hög vetenskaplig profil med ett starkt nätverk med forskare. Familjesparande av stamceller från navelsträng är en beprövad affärsmodell. Blivande föräldrar över hela världen har erbjudits att lagra stamceller från sina nyfödda barn i mer än två årtionden. Idag har ett hundratal företag lagrat stamceller från över 4 miljoner barn globalt.

 

Kontakt

Karolinska Institutet Science Park
Hälsovägen 7, 141 57 Huddinge
info@nextcellpharma.com
+46 (0)8 735 55 95