NextCell Pharma AB (”NextCell”) publicerar härmed prospekt med anledning av bolagets emission av units inför planerad notering på AktieTorget. Teckningstiden i emissionen av units, bestående av aktier samt vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 1, inleds den 24 maj 2017 och avslutas den 12 juni 2017. Vid fulltecknad initial emission tillförs NextCell totalt 25 MSEK före emissionskostnader. Härutöver kan bolaget tillföras ytterligare högst 20 MSEK vid fullt nyttjade teckningsoptioner cirka 14 månader efter initial emission. Bolaget har på förhand avtalat om teckningsförbindelser om cirka 8,9 MSEK, motsvarande cirka 36 procent av den initiala emissionsvolymen.

 

Erbjudandet i sammandrag

  • Teckningstid: 24 maj – 12 juni 2017.
  • Teckningskurs: 25 SEK per unit. En unit består av fem (5) aktier och fyra (4) vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner. Priset per aktie är således 5 SEK.
  • Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 1 000 000 units, motsvarande 25 000 000 SEK. Fastställd lägstanivå för emissionens genomförande är 600 000 units, motsvarande 15 000 000 SEK.
  • Värdering: Cirka 24,6 MSEK (pre-money).
  • Teckningsförbindelser: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 8,9 MSEK, motsvarande cirka 36 procent av den initiala emissionsvolymen.

170522 – NextCell – Offentliggörande av prospekt

NextCell_prospekt_170522_556935-8361