NextCell Pharma AB (”NextCell”) offentliggör härmed tilläggsprospekt med anledning av det pressmeddelande som bolaget har offentliggjort den 5 juni 2017, efter att bolagets prospekt godkänts av Finansinspektionen inför bolagets emission av units med teckningstid den 24 maj – 12 juni 2017. Tilläggsprospektet finns att tillgå på bolagets (www.nextcellpharma.com), Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsidor.