NextCell Pharma AB (”NextCell”) offentliggör härmed tilläggsprospekt med anledning av de pressmeddelanden som bolaget har offentliggjort den 29 maj 2017 och 30 maj 2017, efter att bolagets prospekt godkänts av Finansinspektionen inför bolagets emission av units med teckningstid den 24 maj – 12 juni 2017. Tilläggsprospektet finns att tillgå på bolagets (www.nextcellpharma.com), Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsidor.