Idag, den 24 maj 2017, inleds teckningstiden i NextCell Pharma AB:s (”NextCell”) emission av units inför planerad notering på AktieTorget. Emissionen av units, bestående av aktier samt vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 1, kan initialt tillföra NextCell högst 25 MSEK före emissionskostnader. Härutöver kan bolaget tillföras ytterligare högst 20 MSEK vid fullt nyttjade teckningsoptioner cirka 14 månader efter initial emission. Bolaget har på förhand avtalat om teckningsförbindelser om cirka 8,9 MSEK, motsvarande cirka 36 procent av den initiala emissionsvolymen. Prospekt, teaser och anmälningssedel finns tillgängliga på bolagets (www.nextcellpharma.com), AktieTorgets (www.aktietorget.se) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor.

 

Erbjudandet i sammandrag

  • Teckningstid: 24 maj – 12 juni 2017.
  • Teckningskurs: 25 SEK per unit. En unit består av fem (5) aktier och fyra (4) vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner. Priset per aktie är således 5 SEK.
  • Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 1 000 000 units, motsvarande 25 000 000 SEK. Fastställd lägstanivå för emissionens genomförande är 600 000 units, motsvarande 15 000 000 SEK.
  • Värdering: Cirka 24,6 MSEK (pre-money).
  • Teckningsförbindelser: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 8,9 MSEK, motsvarande cirka 36 procent av den initiala emissionsvolymen.

170524 – NextCell – Idag inleds teckningstiden

NextCell – Anmälningssedel

NextCell – teaser