Idag, den 24 maj 2017, inleds teckningstiden i NextCell Pharma AB:s (”NextCell”) emission av units inför planerad notering på AktieTorget. Emissionen av units, bestående av aktier samt vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 1, kan initialt tillföra NextCell högst 25 MSEK före emissionskostnader. Härutöver kan bolaget tillföras ytterligare högst 20 MSEK vid fullt nyttjade teckningsoptioner cirka 14 månader efter initial emission. Bolaget har på förhand avtalat om teckningsförbindelser om cirka 8,9 MSEK, motsvarande cirka 36 procent av den initiala emissionsvolymen. Prospekt, teaser och anmälningssedel finns tillgängliga på bolagets (www.nextcellpharma.com), AktieTorgets (www.aktietorget.se) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor.