Stamcellsbolaget NextCell Pharma AB (”NextCell”) meddelar idag, att den börsnoterade stamcellsaktören Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. (”PBKM”), investerar cirka 2 MSEK i NextCells pågende emission av units. PBKM kommer vid fullteckning av emissionen att äga strax över fyra procent av rösterna och kapitalet i NextCell.

NextCell – 170529 – CMO investerar